Black & Decker GLC1201 Manual page 51

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Aan- en uitschakelen (fig. N)
Voor uw veiligheid is deze machine uitgevoerd
met een dubbel schakelsysteem. Dit systeem is
ontworpen om een onbedoeld inschakelen te
voorkomen.
Inschakelen
Duw de ontgrendelingsknop (2) naar voren
met uw duim en knijp op hetzelfde moment de
aan/uit-schakelaar (1) in.
Laat de ontgrendelingsknop los.
Uitschakelen
Laat de aan/uit-schakelaar (1) los.
Probeer nooit om de schakelaar in de
ingeschakelde stand te blokkeren.
Tips voor optimaal gebruik
Strimmen
Houd de machine vast zoals afgebeeld in fig. K.
Zwaai de strimmer langzaam heen en weer
zoals afgebeeld in fig. K.
Ga bij het bewerken van lang gras laag voor
laag te werk vanaf de bovenkant.
Houd de machine uit de buurt van harde
voorwerpen en fijne beplanting.
Verminder de belasting als de machine
langzamer begint te draaien.
Graskantsnijden
De beste resultaten worden bereikt op kanten die
dieper zijn dan 50 mm.
Gebruik de machine niet voor het maken van
kanten. Gebruik een spade om kanten te maken.
Voer de machine langs de graskant zoals
afgebeeld in fig. L. Houd de kantengeleider
tegen de graskant.
Houd de machine een beetje schuin om een
nauwkeuriger kant te snijden.
Algemeen
Voor een optimaal resultaat kunt u het beste
alleen droog gras bewerken.
Houd indien mogelijk de accu op de oplader
aangesloten en de oplader in het stopcontact
zolang de machine niet wordt gebruikt.
GLC120_EUR.PM5
Uw Black & Decker machine is ontworpen om
gedurende langere periode te functioneren met
een minimum aan onderhoud.
Voortdurend tevreden gebruik is afhankelijk van
correct onderhoud en regelmatig schoonmaken.
Uw oplader behoeft geen ander onderhoud dan
een regelmatige reiniging.
Reinig regelmatig de spoel met een zachte
borstel of een droge doek.
Gebruik regelmatig een botte krabber om gras
en vuil uit de beschermkap te verwijderen.
Reinig regelmatig de ventilatieopeningen in de
machine met behulp van een zachte borstel of
een droge doek.
Reinig regelmatig de behuizing van de motor
met behulp van een vochtige doek.
Gebruik geen schuur- of oplosmiddel.
Aanbrengen van een nieuwe draadspoel (fig. E)
Vervangende draadspoelen zijn verkrijgbaar bij uw
Black & Decker-dealer (catalogusnr. A6481).
Houd de lippen (22) ingedrukt en verwijder het
spoeldeksel (23) van de behuizing (24).
Verwijder de lege spoel (25) uit de behuizing.
Verwijder vuil en gras uit de behuizing.
Neem de nieuwe spoel en rol ca. 10 cm
snijdraad af.
Voer het snijdraad door het draadgat (26).
Druk de spoel op de aandrijfas (27) en draai
hem een beetje totdat hij vastzit. Zorg dat het
snijdraad niet onder de spoel geklemd zit en
dat 8-10 cm snijdraad uit de behuizing steekt.
Houd de lippen op de draadspoel voor de
gaten in de behuizing.
Druk het deksel op de behuizing totdat het
netjes op zijn plaats klikt.
51
N E D E R L A N D S
ONDERHOUD
Koppel voor het reinigen van de oplader
de netstekker los van het lichtnet.
Knip het snijdraad af als het verder dan
het snijmes (9) uitsteekt zodat het draad
het mes net raakt.
06-10-2000, 08:50
51

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents