Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 96

Hide thumbs

Advertisement

D A N S K
Kortslut ikke batteripolerne.
Vær opmærksom på, at batteriet er
tungt.
Arbejd om muligt med værktøjet indtil
batteriet er fuldstændig fladt.
Fjern støttehåndtaget fra værktøjet.
Placér værktøjet på en plan overflade for at få
adgang til skruerne (36) i håndtagshuset (fig. O).
Fjern skruerne (36) fra håndtagshuset.
Fjern den øverste del af håndtagshuset.
Fjern skruerne (37) fra batteriet (fig. P).
Fjern den øverste del af batteriet.
Fjern ledningerne (38) fra batteripolerne (39).
Læg batteriet i en dertil egnet emballage så
det undgås, at polerne kortsluttes.
Bring batteriet til Deres forhandler eller en
lokal genbrugscentral. Indsamlede batterier vil
blive genbrugt eller kasseret på korrekt vis.
Tekniske data
Spænding
V
DC
Kapacitet
Ah
Ubelastet hastighed
min
-1
Trimmertrådens længde
m
Vægt
kg
Spænding
V
AC
Opladningstid (ca.)
t
GARANTI
Black & Decker yder garanti i henhold til specifikke
garantivilkår som til enhver tid kan fås hos
Black & Decker Danmark.
Disse indebærer bl.a.: Black & Decker garanterer
at værktøjet er frit for materiale- eller
fabrikationsfejl ved leveringen. Garantien gælder
24 måneder fra leveringen. Black & Decker
påtager sig omkostningsfrit at reparere eller
udskifte værktøjet, efter eget valg.
For at kunne påberåbe sig, at en fejl omfattes
af garantien skal køberen underrette nærmeste
autoriserede Black & Decker værksted om
fejlen inden fjorten dage efter at fejlen er
konstateret.
96
GLC120_EUR.PM5
Køberen skal kunne fremvise kvittering, faktura
eller anden form for indkøbsbevis, som viser
hvor og hvornår værktøjet er indkøbt.
Køberen er pligtig til, for egne omkostninger
at indlevere værktøjet samlet, til et autoriseret
værksted eller der hvor værktøjet er købt.
Vedrørende almindeligt forbrugerkøb gælder
desuden den del af forbrugerkøbeloven som
regulerer forholdet mellem forhandler og køber.
De kan finde detaljer om vor eftersalgs-service på
Internettet på følgende adresse:
www.2helpU.com.
Skulle der opstå fejl på værktøjet, skal det
indleveres til et autoriseret værksted eller der hvor
værktøjet er købt. Se katalog for yderligere
information eller kontakt Black & Decker Danmark.
På grund af forskning og udvikling kan
GLC120
ovenstående specifikationer ændres, hvilket ikke
12
meddeles separat.
7,2
10.800
10
Black & Decker har et stort sortiment af
4,6
haveværktøj, som gør havearbejdet let.
Hvis De ønsker yderligere information omkring
Lader
vore produkter, bedes De sætte dem i kontakt
230
med vore Service- og informationscentre, eller sæt
16
Dem i forbindelse med Deres lokale
Black & Decker forhandler.
Græstrimmere
Kædesave
Hækkeklippere
Beskærersakse
Plæneklippere
Løvsugere
Kompostkværne
En del af produkterne findes ikke i alle lande.
96
EFTERSALGS-SERVICE
ANDET HAVEVÆRKTØJ
06-10-2000, 08:56

Advertisement

loading