Black & Decker GLC1201 Manual page 103

Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Lataa akku täyteen ennen kuin käytät konetta
pitkäaikaisen säilytyksen jälkeen.
VIANMÄÄRITYS
Jos kone ei näytä toimivan oikein, noudata seuraavia
ohjeita. Jos kone ei tästä huolimatta toimi,
ota yhteyttä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
Kone käy hitaasti
Tarkista, että kelan kotelo pääsee pyörimään
esteettä. Puhdista se varovasti tarvittaessa.
Tarkista, että leikkuulankaa ei tule ulos kelan
kotelosta yli 10-12 cm. Jos tulee, katkaise lanka
niin, että se tulee lähemmäksi leikkuuterää.
Kytke akku laturiin ja liitä laturi virtalähteeseen.
Odota kunnes vihreä latausvalo syttyy merkiksi
siitä, että akku on latautunut täyteen.
Automaattinen langansyöttö ei toimi
Pidä kielekkeitä painettuna ja poista kelan
suojus kelasta.
Nosta kelaa noin 6 mm ja vedä leikkuulankaa,
kunnes sitä tulee ulos kotelosta 8-10 cm.
Jos kelalla ei ole tarpeeksi leikkuulankaa,
asenna uusi leikkuulankakela aikaisempien
ohjeiden mukaan.
Paina kela takaisin ja pyöritä sitä hieman,
kunnes se asettuu paikalleen.
Kohdista kelan suojuksen kielekkeet kotelon
reikiin.
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa
kiinni paikalleen.
Jos leikkuulankaa tulee ulos leikkuuterän yli,
katkaise lanka niin, että se juuri saavuttaa
terän.
Jos automaattinen langansyöttö ei vieläkään toimi
tai kela on jumissa, kokeile seuraavia
toimenpiteitä:
Puhdista kelan suojus ja kotelo huolellisesti.
Poista kela ja tarkista, että sen vipu (32) pääsee
liikkumaan esteettä (kuva E).
Poista kela, pura leikkuulanka kelalta ja kierrä
se sitten tasaisesti takaisin aikaisempien
ohjeiden mukaisesti. Laita kela takaisin
aikaisempien ohjeiden mukaisesti.
GLC120_EUR.PM5
Paina suojus koteloon, kunnes se napsahtaa
kiinni paikalleen.
Kone
Akku (kuva O & P)
Pb
Tyhjennä akku kokonaan käyttämällä konetta,
jos mahdollista.
Poista lisäkädensija koneesta.
Aseta kone lujalle alustalle siten, että pääset
käsiksi kädensijan kotelon ruuveihin (36) (kuva O).
Irrota ruuvit (36) kädensijan kotelosta.
Poista kädensijan kotelon yläosa.
Irrota ruuvit (37) akusta (kuva P).
Poista akun yläosa.
Kytke johdot (38) irti akun navoista (39).
103
S U O M I
YMPÄRISTÖ
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan
vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen
tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltopisteeseen.
Jos haluat itse poistaa koneen käytöstä,
akku täytyy irrottaa alla kuvatulla tavalla.
Suojele luontoa jättämällä akku sille
tarkoittettuun keräyspaikkaan.
Akku sisältää laimennettua rikkihappoa,
joka saattaa olla haitallista.
Rikkihappo aiheuttaa iholle joutuessaan
palovammoja ja silmiin joutuessaan se voi
aiheuttaa näön menetyksen.
Jos akkunestettä pääsee iholle, huuhtele
ihoalue välittömästi vedellä. Neutralisoi
akkuneste laimealla emäksisellä liuoksella
kuten maidolla. Jos akkunestettä joutuu
silmiin, huuhtele silmiä runsaalla puhtaalla
vedellä vähintään 10 minuutin ajan.
Hakeudu lääkäriin.
Älä päästä akkunapoja oikosulkuun.
Muista, että akku on raskas.
06-10-2000, 08:56
103

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Table of Contents