Download Print this page

Black & Decker GLC1201 Manual page 91

Hide thumbs

Advertisement

Tænd kun for værktøjet, når hænder og fødder
er i sikker afstand fra trimmertråden.
Undgå kropskontakt med trimmertråden,
mens værktøjet er i gang.
Arbejd ikke på meget stejle skråninger.
Vær opmærksom på, at frisk afskåret græs er
fugtigt og fedtet.
Pas på ved trimning i nærheden af kanter og
grusstier eller veje, idet sten og jord kan
sættes i bevægelse af trimmertråden.
Stil ikke værktøjet fra dig, før trimmertråden er
fuldstændigt stoppet.
Brug kun den rigtige type trimmertråd fra
Black & Decker. Brug aldrig trimmertråd af
metal eller fiskesnøre.
Vær forsigtig for at undgå at blive skadet af
skærebladet til trimmeren. Rør ikke ved
skærebladet. Efter at have trukket ny
trimmertråd frem skal man altid sætte
værktøjet tilbage til normal arbejdsposition,
før man tænder for det igen.
Yderligere sikkerhedsanvisninger til batterier og
opladere
Batteri
Man må aldrig forsøge at åbne et batteri.
Det må ikke opbevares i lokaler, hvor
temperaturen overstiger 40 °C.
Det må kun oplades ved
omgivelsestemperaturer mellem 5 °C og 40 °C.
Oplad kun på et tørt, veludluftet område.
Oplad kun med den vedlagte oplader.
Oplad ikke et beskadiget batteri.
Før opladning skal man sikre sig, at batteristikket
er tørt og rent.
Ved bortskaffelse af batterier skal man følge
vejledningen i afsnittet "Beskyttelse af miljøet".
Under ekstreme forhold kan der forekomme
batteriutætheder.
Batteriet indeholder opløst svovlsyre,
som kan være skadelig. Svovlsyre på
huden giver forbrændinger, og kommer
det i kontakt med øjnene kan det medføre
tab af synet.
GLC120_EUR.PM5
Skyl straks med vand, hvis det kommer
i berøring med huden. Neutraliser med en mild
alkalisk opløsning som f. eks. mælk eller
tvekulsurt natron.
Rens med rigeligt rent vand i mindst 10 minutter,
hvis det kommer i kontakt med øjnene.
Søg lægehjælp.
Følgende symbol findes på batteriet:
Oplader
Din Black & Decker lader må kun benyttes til
Black & Decker batterier af samme slags,
som de med værktøjet leverede batterier.
Andre batterier kan eksplodere og medføre
personskader.
Defekte ledninger skal straks udskiftes.
Udsæt det ikke for vand.
Laderen må ikke åbnes.
Laderen må ikke manipuleres.
Følgende symbol findes på opladeren:
Kontroller, om laderens spænding svarer til
lysnettets spænding.
91
D A N S K
Brænd ikke batteriet.
Kun beregnet til indendørs brug.
ELEKTRISK SIKKERHED
Denne oplader er kun udviklet til brug
med vekselstrømsforsyning (AC).
Forsøg ikke at bruge nogen anden form
for elforsyning.
Laderen er dobbelt isoleret i henhold til
EN 60335; jordledning er derfor ikke
påkrævet.
Forsøg aldrig at udskifte laderenheden
med et almindeligt netstik.
06-10-2000, 08:55
91

Advertisement

loading