Download  Print this page

Advertisement

Suomi – 6​
Koodi
Syy
870, 871
Tietoliikennevirhe
880
883...885
889
Sisäinen ABS-virhe
890
ABS-merkkivalo on viallinen tai puuttuu,
ABS mahdollisesti epäkunnossa.
Ei näyttöä
Ajotietokoneen sisäinen vika
Hoito ja huolto
Huolto ja puhdistus
Osia ja moottoriyksikköä ei saa upottaa veteen eikä
puhdistaa painepesurilla.
Käytä ajotietokoneen puhdistamiseen pehmeää ja vain
vedellä kostutettua liinaa. Älä käytä pesuaineita.
Tarkistuta eBike-järjestelmän tekniikka vähintään kerran
vuodessa (mm. mekaniikka ja järjestelmän
ohjelmistoversio).
Lisäksi polkupyörän valmistaja tai myyjä voivat tallentaa
järjestelmään määrätyn ajomatkan huoltoajankohdan
ilmoitusta varten. Tässä tapauksessa ajotietokoneen näyttö
(f)
ilmoittaa, kun huolto on käsillä.
Teetä eBike-pyörän huolto ja korjaukset valtuutetussa
polkupyöräkaupassa.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Käänny valtuutetun polkupyöräkauppiaan puoleen kaikissa
eBike-järjestelmää ja sen osia liittyvissä kysymyksissä.
Valtuutettujen polkupyöräkauppiaiden yhteystiedot voit
katsoa verkkosivulta www.bosch-ebike.com.
Hävitys
Moottoriyksikkö, ajotietokone, käyttöyksikkö,
akku, nopeusanturi, tarvikkeet ja pakkaukset
tulee toimittaa ympäristöä säästävää
uusiokäyttöön.
Älä heitä eBike-pyörää tai sen osia talousjätteisiin!
Eurooppalaisen direktiivin
2012/19/EU mukaan käyttökelvottomat
sähkötyökalut ja eurooppalaisen direktiivin
2006/66/EY mukaan vialliset tai loppuun
käytetyt akut/paristot täytyy kerätä erikseen ja
toimittaa ympäristöystävälliseen kierrätykseen.
Toimita käytöstä poistetut Boschin eBike-osat valtuutetulle
polkupyöräkauppiaalle.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Korjaustoimenpide
Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
Ota yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
Käynnistä eBike-järjestelmä uudelleen niin, että sammutat
järjestelmän ja kytket sen taas päälle.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: