Download  Print this page

Advertisement

Turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet.
Turvallisuus- ja käyttöohjeiden
noudattamatta jättäminen voi johtaa
sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan
loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet tulevaa
käyttöä varten.
Tässä käyttöohjekirjassa käytetty nimitys akku tarkoittaa
kaikkia alkuperäisiä Boschin eBike-akkuja.
Älä anna ajotietokoneen viedä huomiotasi
u
liikenteestä. Onnettomuusvaara, jos et keskity
yksinomaan tieliikenteeseen. Jos haluat tehdä
tehostustason vaihtoa pidemmälle meneviä syöttöjä
ajotietokoneeseen, pysähdy ja syötä asiaankuuluvat
tiedot.
Lue eBike-järjestelmän kaikissa käyttöoppaissa ja
u
eBike-pyörän käyttöoppaassa annetut turvallisuus- ja
käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tuotteen ja ominaisuuksien kuvaus
Määräyksenmukainen käyttö
Purion-ajotietokone on tarkoitettu Boschin eBike-
järjestelmän ohjaukseen ja ajotietojen näyttöön.
Tässä kuvattujen toimintojen lisäksi on mahdollista, että
ohjelmistoon tehdään koska tahansa muutoksia virheiden
poistamiseksi ja toimintojen laajentamiseksi.
Kuvatut osat
Kuvattujen osien numerointi viittaa oppaan alussa oleviin
kuvasivujen piirroksiin.
Tämän käyttöoppaan yksittäiset kuvat saattavat erota
hieman todellisesta versiosta eBike-pyörän varustuksen
mukaan.
(1) Ajotietokoneen virtapainike
(2) Talutusavun painike WALK
(3) Ajotietokoneen kiinnitysruuvi
(4) Ajotietokoneen pidike
(5) Tehostuksen vähennyspainike –
(6) Tehostuksen lisäyspainike +
(7) Näyttö
(8) USB-portin suojakansi
(9) USB-vianmääritysportti (vain huoltotarkoituksiin)
(10) Paristokotelon kansi
Ajotietokoneen näyttölohkot
(a) Nopeusmittarin näyttö
(b) Näytön mittayksikkö km/h
(c) Näytön mittayksikkö mph
(d) Kokonaismatkan näyttö TOTAL
(e) Toimintasäteen näyttö RANGE
Bosch eBike Systems
(f) Huoltonäyttö
(g) Akun lataustilan näyttö
(h) Valojen näyttö
(i) Tehostustason näyttö/lukeman näyttö
(j) Osamatkan näyttö TRIP
Tekniset tiedot
Ajotietokone
Tuotekoodi
A)
Paristot
Käyttölämpötila
Varastointilämpötila
B)
Suojausluokka
Paino n.
A) Suosittelemme käyttämään Boschin markkinoimia paristoja.
Näitä voit ostaa polkupyöräkaupoista
(tuotenumero: 1 270 016 819).
B) Kun USB-suojus on kiinni
Boschin eBike-järjestelmä käyttää FreeRTOS:ia
(katso http://www.freertos.org).
Käyttö
Symbolit ja niiden merkitys
Symboli
Selvitys
Painikkeen lyhyt painallus (alle 1 sek.)
Painikkeen keskipitkä painallus (1–2,5 sek.)
Painikkeen pitkä painallus (yli 2,5 sek.)
Käyttöönotto
Vaatimukset
eBike-järjestelmän voi aktivoida vain, kun seuraavat
vaatimukset on täytetty:
– Riittävän täyteen ladattu akku on asennettu paikalleen
(katso akun käyttöohjeet).
– Ajonopeusanturi on liitetty oikein paikalleen (katso
moottoriyksikön käyttöohjeet).
eBike-järjestelmän käynnistäminen ja sammuttaminen
Voit käynnistää eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina eBike-akun ollessa paikallaan ajotietokoneen
virtapainiketta (1).
– Paina eBike-akun virtapainiketta (katso akun
käyttöohjeet).
Moottori kytkeytyy päälle heti kun alat polkea polkimilla
(paitsi talutusavun toiminnossa tai tehostustasossa OFF).
Moottoriteho määräytyy ajotietokoneeseen säädetystä
tehostustasosta.
Suomi – ​ 1
Purion
BUI210
BUI215
2 × 3 V CR2016
°C
–5...+40
°C
–10...+50
IP 54 (pöly- ja
roiskevesisuojattu)
kg
0,1
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: