Download  Print this page

Advertisement

Svensk – 4​
Kod
Orsak
424
Inbördes kommunikationsfel mellan
komponenterna
426
Internt tidsöverskridandefel
430
Cykeldatorns interna batteri är tomt
431
Versionsfel på programvaran
440
Internt fel hos drivenheten
450
Internt programfel
460
Fel på USB-anslutningen
490
Internt fel på cykeldatorn
500
Internt fel hos drivenheten
502
Fel på cykelbelysningen
503
Fel på hastighetssensorn
510
Internt sensorfel
511
Internt fel hos drivenheten
530
Batterifel
531
Konfigurationsfel
540
Temperaturfel
550
En otillåten förbrukare har identifierats.
580
Versionsfel på programvaran
591
Autentiseringsfel
592
inkompatibel komponent
593
Konfigurationsfel
595, 596
Kommunikationsfel
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Åtgärd
Låt kontrollera anslutningar och förbindelser
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare. Vid denna felstatus är det inte möjligt
att visa eller anpassa däckomkretsen.
Ladda upp cykeldatorn (i hållaren eller via USB-anslutningen)
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Koppla från kabeln till USB-anslutningen cykeldatorn. Om
problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Låt kontrollera cykeldatorn
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Kontrollera belysningen och tillhörande kablar. Starta om systemet
på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Stäng av eBike, ta ur eBike-batteriet och sätt in eBike-batteriet
igen. Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta
din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
eBike befinner sig utanför det tillåtna temperaturområdet. Stäng
av eBike-systemet för att låta drivenheten antingen svalna eller
värmas upp till det tillåtna temperaturområdet. Starta om systemet
på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.
Avlägsna förbrukaren. Starta om systemet på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Stäng av eBike-systemet. Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Använd en kompatibel display. Om problemet kvarstår, kontakta
din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Kontrollera anslutningarna till växellådan och starta om systemet.
Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: