Download  Print this page

Advertisement

Dansk – 4​
Kode
Årsag
423
Forbindelsesproblem for eBike-akkuen
424
Kommunikationsfejl mellem komponenter-
ne
426
Intern tidsoverskridelsesfejl
430
Cykelcomputerens interne akku er tom
431
Software-versionsfejl
440
Intern fejl i drivenheden
450
intern softwarefejl
460
Fejl på USB-tilslutningen
490
Intern fejl i cykelcomputeren
500
Intern fejl i drivenheden
502
Fejl i cykelbelysningen
503
Fejl ved hastighedssensoren
510
Intern sensorfejl
511
Intern fejl i drivenheden
530
Batterifejl
531
Konfigurationsfejl
540
Temperaturfejl
550
En ugyldig forbruger blev registreret.
580
Software-versionsfejl
591
Autentificeringsfejl
592
inkompatible komponenter
593
Konfigurationsfejl
595, 596
Kommunikationsfejl
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Afhjælpning
Få kontrolleret tilslutninger og forbindelser
Få kontrolleret tilslutninger og forbindelser
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren. I denne fejltilstand er det ikke muligt at
få vist eller tilpasse dækomfanget.
Oplad cykelcomputeren (i holderen eller via USB-tilslutning)
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Fjern kablet fra cykelcomputerens USB-tilslutning. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Få kontrolleret cykelcomputeren
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Kontroller lyset og den tilhørende ledningsføring. Genstart syste-
met. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-for-
handleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Frakobl eBiken, tag eBike-akkuen ud, og indsæt eBike-akkuen
igen. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kon-
takte Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde.
Frakobl eBike-systemet for at lade drivenheden køle af eller varme
op til det tilladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis pro-
blemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Fjern forbrugeren. Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter,
skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Gen-
start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
Anvend kompatibelt display. Hvis problemet fortsætter, skal du
kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Kontrollér gearkablerne, og genstart systemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: