Download  Print this page

Advertisement

Sikkerhetsanvisninger
Les sikkerhetsanvisningene og
instruksene. Hvis ikke
sikkerhetsanvisningene og instruksene tas
til følge, kan det oppstå elektrisk støt, brann
og/eller alvorlige personskader.
Oppbevar alle sikkerhetsinstruksene og anvisningene
for fremtidig bruk.
Begrepet batteri som brukes i denne bruksanvisningen,
refererer til alle originale Bosch eBike-batterier.
Du må ikke la deg forstyrre av visningene på
u
kjørecomputeren. Det kan oppstå farlige situasjoner hvis
du ikke til enhver tid følger med på trafikken. Hvis du i
tillegg til å endre fremdriftshjelpen ønsker å foreta
inntasting på kjørecomputeren, må du stoppe før du gjør
dette.
Følg sikkerhetsanvisningene og instruksjonene i alle
u
bruksanvisningene for eBike-systemet og
brukerhåndboken for din eBike.
Produktbeskrivelse og
ytelsesspesifikasjoner
Forskriftsmessig bruk
Kjørecomputeren Purion er beregnet for styring av et Bosch
eBike-system og visning av kjøredata.
I tillegg til funksjonene som vises her, kan det når som helst
lanseres programvareendringer for feilretting og
funksjonsutvidelser.
Illustrerte komponenter
Nummereringen av de avbildede komponentene er basert på
illustrasjonene på grafikksiden i begynnelsen av
bruksanvisningen.
Enkelte illustrasjoner i denne bruksanvisningen kan avvike
fra de faktiske forholdene, avhengig av utstyret på din eBike.
(1) Av/på-knapp for kjørecomputer
(2) Knapp for skyvehjelp WALK
(3) Festeskrue for kjørecomputer
(4) Holder for kjørecomputer
(5) Knapp for reduksjon av fremdriftshjelp –
(6) Knapp for økning av fremdriftshjelp +
(7) Display
(8) Beskyttelsesdeksel for USB-kontakt
(9) USB-diagnosekontakt (bare for vedlikehold)
(10) Deksel for batterirom
Visningselementer på kjørecomputeren
(a) Speedometervisning
(b) Visning i enhet km/h
(c) Visning i enhet mph
(d) Visning av totaldistanse TOTAL
Bosch eBike Systems
(e) Visning av rekkevidde RANGE
(f) Servicepåminnelse
(g) Indikator for batteriladenivå
(h) Indikator for lys
(i) Visning av fremdriftshjelp/verdivisning
(j) Strekningsvisning TRIP
Tekniske data
Kjørecomputer
Produktkode
A)
Batterier
Driftstemperatur
Lagringstemperatur
B)
Kapslingsgrad
Vekt, ca.
A) Vi anbefaler å bruke batteriene som tilbys av Bosch. Disse kan
bestilles hos din sykkelforhandler
(artikkelnummer: 1 270 016 819).
B) ved lukket USB-deksel
Bosch eBike-system bruker FreeRTOS
(se http://www.freertos.org).
Bruk
Symboler og deres betydning
Symbol
Forklaring
Kort trykk på knappen (mindre enn
1 sekund)
Middels langt trykk på knappen (mellom
1 sekund og 2,5 sekunder)
Langt trykk på knappen (mer enn
2,5 sekunder)
Igangsetting
Forutsetninger
eBike-systemet kan bare aktiveres når følgende
forutsetninger er oppfylt:
– Et tilstrekkelig ladet batteri er satt inn (se
bruksanvisningen for batteriet).
– Hastighetssensoren er riktig tilkoblet (se
bruksanvisningen for drivenheten).
Slå eBike-systemet på/av
Du slår på eBike-systemet på følgende måter:
– Trykk på av/på-knappen (1) på kjørecomputeren med
eBike-batteriet satt inn.
– Trykk på av/på-knappen til eBike-batteriet (se
bruksanvisningen for batteriet).
Norsk – ​ 1
Purion
BUI210
BUI215
2 × 3 V CR2016
°C
–5...+40
°C
–10...+50
IP 54 (beskyttet mot
støv og vannsprut)
kg
0,1
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: