Download  Print this page

Advertisement

Kod
Orsak
602
Internt batterifel under
laddningsproceduren
602
Internt batterifel
603
Internt batterifel
605
Batteritemperaturfel
605
Batteritemperaturfel under
laddningsproceduren
606
Externt batterifel
610
Batterispänningsfel
620
Fel på laddaren
640
Internt batterifel
655
Flera batterifel
656
Versionsfel på programvaran
7xx
Växellådsfel
800
Internt ABS-fel
810
Osannolika signaler på hjulhastighets-
sensorn. Kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.
820
Fel på ledning till den främre
hjulhastighetssensorn.
821...826
Osannolika signaler på den främre
hjulhastighets-sensorn.
Sensorplattan kanske saknas eller är
defekt eller felaktigt monterad, stor
skillnad i hjuldiameter mellan framhjul och
bakhjul, extremkörning som körning på
bara bakhjulet
830
Fel på ledning till den bakre
hjulhastighetssensorn.
831
Osannolika signaler på den bakre
833...835
hjulhastighets-sensorn.
Sensorplattan kanske saknas eller är
defekt eller felaktigt monterad, stor
skillnad i hjuldiameter mellan framhjul och
bakhjul, extremkörning som körning på
bara bakhjulet
840
Internt ABS-fel
850
Internt ABS-fel
Bosch eBike Systems
Åtgärd
Koppla bort laddaren från batteriet. Starta om eBike-systemet på
nytt. Anslut laddaren till batteriet. Om problemet kvarstår,
kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
eBike befinner sig utanför det tillåtna temperaturområdet. Stäng
av eBike-systemet för att låta drivenheten antingen svalna eller
värmas upp till det tillåtna temperaturområdet. Starta om systemet
på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-
återförsäljare.
Koppla bort laddaren från batteriet. Låt batteriet svalna. Om
problemet kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Kontrollera kablarna. Starta om systemet på nytt. Om problemet
kvarstår, kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Byt laddaren. Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Stäng av eBike-systemet. Ta bort batteriet och sätt i det igen.
Starta om systemet på nytt. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare så att denne kan
genomföra en programuppdatering.
Beakta bruksanvisningen från tillverkaren av växlingssystemet.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet och provkör i minst 2 minuter. ABS-
kontrollampan ska slockna. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Starta om systemet och provkör i minst 2 minuter. ABS-
kontrollampan ska slockna. Om problemet kvarstår, kontakta din
Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Kontakta din Bosch eBike-återförsäljare.
Svensk – ​ 5
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: