Download  Print this page

Advertisement

Suomi – 2​
Heti kun lopetat normaalikäytössä polkemisen, tai heti kun
vauhti kasvaa 25/45 km/h nopeuteen, eBike-moottorilla
tehostus kytkeytyy pois päältä. Moottori kytkeytyy
automaattisesti uudelleen päälle heti kun alat polkea
polkimilla ja nopeus on alle 25/45 km/h.
Voit sammuttaa eBike-järjestelmän seuraavilla tavoilla:
– Paina ajotietokoneen virtapainiketta (1).
– Kytke eBike-akku pois päältä sen virtapainikkeen avulla
(tiettyjen valmistajien polkupyörissä on mahdollista, ettei
akun virtapainikkeeseen voi päästä käsiksi; katso
polkupyörän valmistajan toimittamat käyttöohjeet).
Sammutuksen jälkeen järjestelmä ajetaan alas. Tämä kestää
noin 3 sekuntia. Välitön uudelleenkäynnistys on mahdollista
vasta sen jälkeen kun järjestelmän alasajo on päättynyt.
Jos et n. 10 minuuttiin liikuta eBike-pyörää ja paina
ajotietokoneen painikkeita, eBike-järjestelmä sammuu
automaattisesti sähkön säästämiseksi.
Huomautus: sammuta eBike-järjestelmä aina kun pysäköit
eBike-pyörän.
Huomautus: jos ajotietokoneen paristot ovat tyhjiä, voit siitä
huolimatta kytkeä eBike-pyörän päälle pyörän akusta.
Suosittelemme kuitenkin vaihtamaan sisäänasennetut
paristot mahdollisimman pian, jotta saat vältettyä
mahdolliset vauriot.
Ajotietokoneen virransyöttö
Ajotietokone saa sähkövirran kahdesta CR2016-
nappiparistosta.
Paristojen vaihto (katso kuva A)
Kun ajotietokoneen näyttöön tulee LOW BAT, irrota
ajotietokone ohjaustangosta avaamalla ajotietokoneen
kiinnitysruuvi (3). Avaa paristokotelon kansi (10) sopivalla
kolikolla, irrota tyhjät paristot ja asenna uudet CR 2016 -
paristot. Boschin suosittelemia paristoja voit hankkia
polkupyöräkaupasta.
Varmista oikea napaisuus, kun asennat paristot.
Sulje paristokotelon kansi ja kiinnitä ajotietokone
kiinnitysruuvilla (3) eBike-pyörän ohjaustankoon.
Talutusavun kytkeminen päälle ja pois
Talutusapu helpottaa eBike-pyörän taluttamista. Nopeus
riippuu tätä toimintoa käytettäessä valitusta vaihteesta ja se
voi olla korkeintaan 6 km/h. Mitä pienempi valittu vaihde,
sitä pienempi talutusaputoiminnon nopeus (täydellä
teholla).
Talutusaputoimintoa saa käyttää vain eBike-pyörän
u
taluttamiseen. Loukkaantumisvaara, jos eBiken pyörät
eivät kosketa talutusapua käytettäessä maata.
Aktivoi talutusapu painamalla lyhyesti ajotietokoneen
WALK-painiketta. Paina aktivoinnin jälkeen 3 sekunnin
sisällä painiketta + ja pidä sitä painettuna. eBike-pyörän
moottori käynnistyy.
Talutusapu kytkeytyy välittömästi pois päältä seuraavissa
tilanteissa:
– vapautat painikkeet +,
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
– eBike-pyörän vanteet lukkiutuvat (esim. jarrutuksen tai
törmäyksen takia),
– nopeus ylittää 6 km/h tason.
Huomautus: talutusapua ei voi käyttää tehostustasolla OFF.
Huomautus: joissakin järjestelmissä talutusavun voi
käynnistää suoraan painamalla WALK-painiketta.
Tehostustason asetus
Voit säätää ajotietokoneen avulla, kunka voimakkaasti eBike-
moottori tehostaa polkemista. Tehostustasoa voidaan
muuttaa milloin tahansa, myös ajon aikana.
Huomautus: eräissä versioissa on mahdollista, että
tehostustaso on säädetty kiinteään arvoon, jota ei voi
muuttaa. On myös mahdollista, että valittavissa on tässä
esitettyä vähemmän tehostustasoja.
Jos valmistaja on konfiguroinut eBike-pyörän eMTB Mode:n
avulla, tehostustason SPORT korvaa eMTB. eMTB
Mode:ssa tehostuskerroin ja vääntömomentti mukautuvat
dynaamisesti poljentavoiman mukaan. eMTB Mode on
käytettävissä vain Performance Line CX -moottoreissa.
Käytettävissä on korkeintaan seuraavat tehostustasot:
– OFF: moottorin tehostus on kytketty pois päältä, eBike-
pyörällä voi ajaa normaalin polkupyörän tapaan
pelkästään poljentavoimalla. Talutusapua ei voi aktivoida
tässä tehostustasossa.
– ECO: sähköä säästävä tehostus tarpeen mukaan, pitkälle
toimintasäteelle
– TOUR: tasainen tehostus, pitkille ajoretkille
– SPORT/eMTB:
SPORT: voimakas tehostus, urheilulliseen ajoon mäkisillä
osuuksilla ja kaupunkiliikenteessä
eMTB: optimaalinen tehostus maastoajossa, urheilullinen
liikkeellelähtö, erinomainen dynamiikka ja suorituskyky
– TURBO: suurin tehostus myös nopeaan poljentaan,
urheilulliseen ajoon
Lisää tehostusta painamalla lyhyesti
painiketta + (6) toistuvasti, kunnes näyttöön (i) tulee
haluamasi tehostustaso, vähennä tehostusta painamalla
lyhyesti
painiketta – (5).
Kun näytön näkymänä on TRIP, TOTAL tai RANGE, valittu
tehostustaso näkyy vain hetken (n. 1 sek.) näytössä
vaihdetta vaihdettaessa.
Polkupyörän valojen päälle‑/poiskytkentä
Mallissa, jossa ajovalot saavat sähkövirran eBike-
järjestelmästä, voit kytkeä etu- ja takavalot samanaikaisesti
päälle keskipitkällä  painikkeen + painalluksella. Sammuta
polkupyörän valot pitkällä  painikkeen + painalluksella.
Kun valot ovat päällä, näytössä näkyy valosymboli (h).
Ajotietokone tallentaa valojen käyttötilan ja kytkee tämän
mukaisesti valot tarvittaessa päälle uudelleenkäynnistyksen
jälkeen.
Polkupyörän valojen päälle- ja poiskytkennällä ei ole mitään
vaikutusta näytön taustavalaistukseen.
ajotietokoneen
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: