Download  Print this page

Advertisement

Svensk – 2​
eBike-drivningens assistans av. Drivningen aktiveras
automatiskt så snart du trampar på pedalerna och
hastigheten ligger under 25/45 km/h.
För att stänga av eBike-systemet har du följande
möjligheter:
– Tryck på på-/av-knappen (1) på cykeldatorn.
– Stäng av eBike-batteriet med på-/av-knappen (Det kan
förekomma cykeltillverkar-specifika lösningar, där det
inte finns någon tillgång till på-/av-knappen. Se
cykeltillverkarens bruksanvisning).
Efter avstängningen slås systemet av, vilket tar ca.
3 sekunder. En omedelbar återstart är möjlig först när
systemet är avstängt.
Om eBike inte förflyttas under cirka 10 minuter och om
ingen knapp på cykeldatorn trycks stängs eBike-systemet av
automatiskt av energisparskäl.
Anmärkning: Stäng alltid av eBike-systemet när du ställer
ifrån dig eBike.
Anmärkning: Om batterierna i cykeldatorn är tomma kan du
ändå starta din eBike på cykelbatteriet. Vi rekommenderar
trots detta att du byter de interna batterierna så snart som
möjligt för att undvika skador.
Cykeldatorns energiförsörjning
Cykeldatorn försörjs med spänning från två CR2016-
knappcellsbatterier.
Byta batterier (se bild A)
Om cykeldatorn visar LOW BAT på displayen, ta av
cykeldatorn från styret genom att skruva ur fästskruven (3).
Öppna batterifacket (10) med ett passande mynt, ta ut de
förbrukade batterierna och sätt in nya batterier av typen
CR 2016. Batterierna som rekommenderas av Bosch hittar
du hos din cykelhandlare.
Var uppmärksam på att polariteten blir rätt när du sätter in
batterierna.
Stäng batterifacket igen och sätt fast cykeldatorn med
skruven (3) på styret på din eBike.
Sätta på/stänga av påskjutningsassistansen
Påskjutningshjälpen kan underlätta påskjutningen av eBike.
Hastigheten i denna funktion är beroende av ilagd växel och
kan uppnå högst 6 km/h. Ju lägre ilagd växel är desto lägre är
hastigheten i funktionen ledhjälp (vid full effekt).
Funktionen Påskjutningshjälp får endast användas
u
när du skjuter på eBike. Om hjulen på eBike inte har
någon markkontakt då påskjutningshjälpen används finns
det risk för personskador.
För att aktivera påskjutningsassistansen, tryck på knappen
WALK på din cykeldator. Efter aktiveringen, tryck inom
3 sekunder på knappen + och håll den intryckt. eBike-
drivningen sätts på.
Gångstödet kopplas ur så snart som något av följande
inträffar:
– Släpp knappen +,
– eBike-systemets hjul blockeras (t.ex. genom att bromsa
eller stöta emot ett hinder),
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
– hastigheten överskrider 6 km/h.
Anmärkning: Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på
stödnivån OFF.
Anmärkning: På vissa system kan påskjutningshjälpen
startas direkt genom ett tryck på knappen WALK.
Ställa in assistansnivå
På cykeldatorn kan du ställa in hur mycket stöd eBike-
drivningen skall ge när du trampar. Assistansnivån kan
ändras när som helst, även under färd.
Anmärkning: Vid enskilda utföranden kan det hända att
stödnivån är förinställd och inte kan ändras. Det kan också
hända att det finns färre stödnivåer till förfogande än vad
som anges här.
Om eBike har konfigurerats med eMTB Mode av tillverkaren
ersätts stödnivån SPORT av eMTB. I eMTB Mode anpassas
stödfaktorn och vridmomentet dynamiskt beroende på
trampkraften på pedalerna. eMTB Mode finns endast för
drivningar i Performance Line CX.
Följande stödnivåer står maximalt till förfogande:
– OFF: Motorassistansen är avstängd, eBike kan förflyttas
genom att trampa, som med en vanlig cykel.
Påskjutningshjälpen kan inte aktiveras på denna stödnivå.
– ECO: Aktivt stöd vid maximal effektivitet för maximal
räckvidd
– TOUR: Konstant stöd vid färder med stor räckvidd
– SPORT/eMTB:
SPORT: Kraftfullt stöd, sportig cykling på kuperade
sträckor och i stadstrafik
eMTB: Optimalt stöd i alla terrängtyper, sportig
igångkörning, förbättrad dynamik, maximala prestanda
– TURBO: Maximalt stöd upp till höga trampfrekvenser, för
sportig cykling
För att öka assistansnivån trycker du kort på
(6) på cykeldatorn och så ofta tills den önskade stödnivån
visas på visningen (i). För att sänka trycker du kort
knappen – (5).
Om TRIP, TOTAL eller RANGE har ställts in på visningen
visas den valda assistansnivån endast kort (1 sekund) på
visningen.
Tända/släcka cykelbelysning
I utförandet där lampan försörjs av eBike-systemet kan vid
ett medellångt tryck
på knappen + fram- och bakljus
tändas samtidigt. För att stänga av cykelbelysningen, tryck
länge  på knappen +.
Vid tänt ljus visas belysningssymbolen (h).
Cykeldatorn sparar ljusstatusen och aktiverar på
motsvarande sätt den sparade statusen och i förekommande
fall ljuset efter en omstart.
Tändning och släckning av lamporna påverkar inte
displayens bakgrundsbelysning.
knappen +
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: