Download  Print this page

Advertisement

Code
Oorzaak
580
Softwareversiefout
591
Authenticatiefout
592
Incompatibele component
593
Configuratiefout
595, 596
Communicatiefout
602
Interne accufout tijdens het opladen
602
Interne accufout
603
Interne accufout
605
Accutemperatuurfout
605
Accutemperatuurfout tijdens het opladen Koppel het oplaadapparaat los van de accu. Laat de accu afkoelen.
606
Externe accufout
610
Accuspanningsfout
620
Fout oplaadapparaat
640
Interne accufout
655
Meervoudige accufout
656
Softwareversiefout
7xx
Versnellingsfout
800
Interne ABS-fout
810
Ongeldige signalen bij de wielsnelheids-
sensor. Neem contact op met uw Bosch
eBike-dealer.
820
Fout bij kabel naar de voorste wielsnel-
heidssensor.
Bosch eBike Systems
Verhelpen
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats deze
opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft be-
staan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem
opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met
uw Bosch eBike-dealer.
Koppel het oplaadapparaat los van de accu. Start het eBike-sys-
teem opnieuw. Sluit het oplaadapparaat op de accu aan. Als het
probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.
Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid naar het toe-
gestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start
het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.
Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het pro-
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Vervang het oplaadapparaat. Neem contact op met uw Bosch eBi-
ke-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Schakel het eBike-systeem uit. Verwijder de accu en plaats deze
opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft be-
staan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer, zodat hij een softwa-
re-update uitvoert.
Neem goed nota van de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de
versnelling.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Nederlands – ​ 5
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: