Download  Print this page

Advertisement

Norsk – 4​
Kode
Årsak
422
Problem med forbindelsen med motoren
423
Problem med forbindelsen til eBike-
batteriet
424
Kommunikasjonsfeil mellom
komponentene
426
Intern tidsoverskridelsesfeil
430
Det interne batteriet til kjørecomputeren
er tomt
431
Feil ved programvareversjon
440
Intern feil i drivenheten
450
Intern programvarefeil
460
Feil på USB-tilkobling
490
Intern feil i kjørecomputeren
500
Intern feil i drivenheten
502
Feil på lyset til sykkelen
503
Feil i hastighetssensoren
510
Intern sensorfeil
511
Intern feil i drivenheten
530
Batterifeil
531
Konfigurasjonsfeil
540
Temperaturfeil
550
En strømforbruker som ikke er tillatt, har
blitt registrert.
580
Feil ved programvareversjon
591
Autentiseringsfeil
592
Inkompatibel komponent
593
Konfigurasjonsfeil
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Løsning
Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene
Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene
Få kontrollert tilkoblingene og forbindelsene
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler. I denne feiltilstanden er det ikke mulig å
se eller tilpasse dekkomkretsen i menyen for grunnleggende
innstillinger.
Lad kjørecomputeren (i holderen eller via USB-tilkoblingen)
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Ta ledningen ut av USB-tilkoblingen til kjørecomputeren. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Få inspisert kjørecomputeren
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Kontroller lyset og de tilhørende ledningene. Start systemet på
nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-
forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Slå av elsykkelen. Ta ut eBike-batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Elsykkelens temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av
eBike-systemet, slik at drivenheten kan avkjøles eller varmes opp
til tillatt temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Fjern strømforbrukeren. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.
Bruk et kompatibelt display. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: