Download  Print this page

Advertisement

Norsk – 6​
Kode
Årsak
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
840
intern ABS-feil
850
Intern ABS-feil
860, 861
Feil på spenningsforsyningen
870, 871
Kommunikasjonsfeil
880
883...885
889
Intern ABS-feil
890
ABS-kontrollampen er defekt eller
mangler; det kan eventuelt hende at ABS
ikke fungerer.
Ingen visning Intern feil i kjørecomputeren
Service og vedlikehold
Vedlikehold og rengjøring
Ingen komponenter må senkes ned i vann eller rengjøres
med høytrykksspyler. Dette gjelder også drivenheten.
Kjørecomputeren må bare rengjøres med en myk klut fuktet
med vann. Bruk ikke rengjøringsmidler.
Få inspisert eBike-systemet teknisk minst en gang i året
(bl.a. mekaniske deler, oppdatert systemprogramvare).
I tillegg kan sykkelprodusenten eller -forhandleren lagre en
kjørelengde som servicetidspunkt i systemet.
Kjørecomputeren vil da vise tid for service med (f)
Kontakt en autorisert sykkelforhandler for service eller
reparasjoner på eBike.
Kundeservice og kundeveiledning
Kontakt en autorisert sykkelforhandler ved spørsmål om
eBike-systemet og systemkomponentene.
Du finner kontaktinformasjon til autoriserte
sykkelforhandlere på nettsiden www.bosch-ebike.com.
Deponering
Drivenheten, kjørecomputeren inkl.
betjeningsenheten, batteriet,
hastighetssensoren, tilbehør og emballasje
skal leveres til gjenvinning.
eBike og komponentene til sykkelen må ikke kastes som
vanlig husholdningsavfall!
Iht. det europeiske direktivet
2012/19/EU om brukt elektrisk utstyr og iht.
det europeiske direktivet 2006/66/EC må
defekte eller brukte batterier/oppladbare
batterier samles adskilt og leveres inn for
miljøvennlig resirkulering.
Lever Bosch eBike-komponenter som ikke lenger kan
brukes, til en autorisert sykkelforhandler.
Rett til endringer forbeholdes.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Løsning
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Start eBike-systemet på nytt ved å slå det av og på.
.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: