Download  Print this page

Advertisement

Nederlands – 4​
Code
Oorzaak
410
Een of meerdere toetsen van de boord-
computer zijn geblokkeerd.
414
Verbindingsprobleem van de bedienings-
eenheid
418
Een of meerdere toetsen van de bedie-
ningseenheid zijn geblokkeerd.
419
Configuratiefout
422
Verbindingsprobleem van aandrijfeenheid Aansluitingen en verbindingen laten controleren
423
Verbindingsprobleem van de eBike-accu
424
Communicatiefout van de componenten
onderling
426
Interne time-out fout
430
Interne accu van de boordcomputer leeg
431
Softwareversiefout
440
Interne fout van aandrijfeenheid
450
Interne softwarefout
460
Fout bij de USB-aansluiting
490
Interne fout van de boordcomputer
500
Interne fout van aandrijfeenheid
502
Fout in de fietsverlichting
503
Fout van snelheidssensor
510
Interne sensorfout
511
Interne fout van aandrijfeenheid
530
Accufout
531
Configuratiefout
540
Temperatuurfout
550
Een niet toegestane verbruiker werd her-
kend.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Verhelpen
Controleer of toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedron-
gen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
Aansluitingen en verbindingen laten controleren
Controleer of toetsen zijn vastgeklemd, bijv. door binnengedron-
gen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Aansluitingen en verbindingen laten controleren
Aansluitingen en verbindingen laten controleren
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer. Het is in deze fouttoe-
stand niet mogelijk in het basisinstellingsmenu de wielomtrek te la-
ten weergeven of aan te passen.
Boordcomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting)
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Verwijder de kabel van de USB-aansluiting van de boordcomputer.
Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw
Bosch eBike-dealer.
Boordcomputer laten controleren
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het sys-
teem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact
op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Schakel de eBike uit, verwijder de eBike-accu en plaats de eBike-
accu opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft
bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
De eBike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik.
Schakel het eBike-systeem uit om de aandrijfeenheid naar het toe-
gestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start
het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan
contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Verwijder de verbruiker. Start het systeem opnieuw. Als het pro-
bleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-
dealer.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: