Download  Print this page

Advertisement

Kode
Årsak
595, 596
Kommunikasjonsfeil
602
Intern batterifeil under lading
602
Intern batterifeil
603
Intern batterifeil
605
Feil ved batteritemperatur
605
Feil ved batteritemperatur under lading
606
Ekstern batterifeil
610
Feil ved batterispenning
620
Feil ved lader
640
Intern batterifeil
655
Flere feil ved batteriet
656
Feil ved programvareversjon
7xx
Feil på giret
800
Intern ABS-feil
810
Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren. Kontakt din
Bosch eBike-forhandler.
820
Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren foran.
821...826
Usannsynlige signaler på
hjulhastighetssensoren foran.
Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
ekstrem bruk, for eksempel sykling på
bakhjulet
830
Feil på ledningen til
hjulhastighetssensoren bak.
831
Usannsynlige signaler på
833...835
hjulhastighetssensoren bak.
Det kan hende at sensorskiven ikke er på
plass, eller at den er defekt eller montert
feil. Merkbar forskjell mellom
dekkdiameteren på forhjulet og bakhjulet;
Bosch eBike Systems
Løsning
Kontroller ledningene til giret, og start systemet på nytt. Hvis
problemet vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Koble laderen fra batteriet. Start eBike-systemet på nytt. Koble
laderen til batteriet. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Elsykkelens temperatur er utenfor det tillatte området. Slå av
eBike-systemet, slik at drivenheten kan avkjøles eller varmes opp
til tillatt temperaturområde. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Koble laderen fra batteriet. La batteriet avkjøles. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Kontroller kablingen. Start systemet på nytt. Hvis problemet
vedvarer, kontakter du din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Skift ut laderen. Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din
Bosch eBike-forhandler.
Slå av eBike-systemet. Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Start
systemet på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du din Bosch
eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler for oppdatering av
programvaren.
Se bruksanvisningen fra produsenten av giret.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler.
Start systemet på nytt, og foreta en prøvetur på minst to minutter.
ABS-kontrollampen på slukke. Hvis problemet vedvarer, kontakter
du din Bosch eBike-forhandler.
Norsk – ​ 5
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: