Download  Print this page

Advertisement

Veiligheidsaanwijzingen
Lees alle veiligheidsaanwijzingen en in-
structies. Het niet naleven van de veilig-
heidsaanwijzingen en instructies kan elektri-
sche schokken, brand en/of zware verwon-
dingen veroorzaken.
Bewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies voor
de toekomst.
Het in deze gebruiksaanwijzing gebruikte begrip accu heeft
betrekking op alle originele Bosch eBike-accu's.
Laat u niet door de aanduiding van de boordcomputer
u
afleiden. Wanneer u zich niet uitsluitend op het verkeer
concentreert, loopt u het risico om betrokken te raken bij
een ongeval. Wanneer u, naast het wisselen van de onder-
steuningsniveaus, gegevens in uw boordcomputer wilt in-
voeren, stop dan en voer de betreffende gegevens in.
Lees de veiligheidsaanwijzingen en instructies in alle
u
gebruiksaanwijzingen van het eBike-systeem evenals
in de gebruiksaanwijzing van uw eBike, en neem deze
in acht.
Beschrijving van product en werking
Beoogd gebruik
De boordcomputer Purion is bestemd voor de besturing van
een Bosch eBike-systeem en voor de aanduiding van rijgege-
vens.
Naast de hier weergegeven functies kan het zijn dat op elk
moment softwarewijzigingen voor het verhelpen van fouten
en voor functie-uitbreidingen geïmplementeerd worden.
Afgebeelde componenten
De nummering van de afgebeelde componenten heeft be-
trekking op de weergaven op de pagina's met afbeeldingen
aan het begin van de gebruiksaanwijzing.
Sommige weergaven in deze gebruiksaanwijzing kunnen, af-
hankelijk van de uitrusting van uw eBike, in geringe mate af-
wijken van de werkelijke omstandigheden.
(1) Aan/uit-toets boordcomputer
(2) Toets duwhulp WALK
(3) Bevestigingsschroef boordcomputer
(4) Houder boordcomputer
(5) Toets ondersteuning verlagen –
(6) Toets ondersteuning verhogen +
(7) Display
(8) Beschermkapje van USB-bus
(9) USB-diagnosebus (alleen voor onderhoudsdoelein-
den)
(10) Batterijvakdeksel
Aanduidingselementen boordcomputer
(a) Snelheidsmeteraanduiding
(b) Aanduiding eenheid km/h
Bosch eBike Systems
(c) Aanduiding eenheid mph
(d) Aanduiding totale afstand TOTAL
(e) Aanduiding bereik RANGE
(f) Aanduiding service
(g) Accu-oplaadaanduiding
(h) Aanduiding verlichting
(i) Aanduiding ondersteuningsniveau/waarde-aandui-
ding
(j) Aanduiding traject TRIP
Technische gegevens
Boordcomputer
Product-code
A)
Batterijen
Gebruikstemperatuur
Bewaartemperatuur
B)
Beschermklasse
Gewicht, ca.
A) We raden aan om de door Bosch aangeboden batterijen te ge-
bruiken. Deze kunnen bij uw rijwielhandelaar verkregen worden
(productnummer: 1 270 016 819).
B) bij gesloten USB-afdekking
Bosch eBike-systeem gebruikt FreeRTOS
(zie http://www.freertos.org).
Gebruik
Symbolen en hun betekenis
Symbool
Verklaring
korte toetsdruk (minder dan 1 seconde)
middellange toetsdruk (tussen 1 seconde en
2,5 seconden)
lange toetsdruk (langer dan 2,5 seconden)
Ingebruikname
Voorwaarden
Het eBike-systeem kan alleen geactiveerd worden, wanneer
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– Een voldoende geladen accu is geplaatst (zie gebruiks-
aanwijzing van de accu).
– De snelheidssensor is correct aangesloten (zie gebruiks-
aanwijzing van de aandrijfeenheid).
eBike-systeem in-/uitschakelen
Voor het inschakelen van het eBike-systeem heeft u de vol-
gende mogelijkheden:
– Druk bij een geplaatste eBike-accu op de aan/uit-toets (1)
van de boordcomputer.
Nederlands – ​ 1
Purion
BUI210
BUI215
2 × 3 V CR2016
°C
–5...+40
°C
–10...+50
IP 54 (stof- en spatwa-
terbeschermd)
kg
0,1
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: