Download  Print this page

Advertisement

Kode
Årsag
602
Intern batterifejl under opladning
602
Intern batterifejl
603
Intern batterifejl
605
Batteritemperaturfejl
605
Batteritemperaturfejl under opladningen
606
Ekstern batterifejl
610
Batterispændingsfejl
620
Fejl på lader
640
Intern batterifejl
655
Batterimultifejl
656
Software-versionsfejl
7xx
Gearfejl
800
Intern ABS-fejl
810
Uplausible signaler på hjulhastighedssen-
soren. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
820
Fejl på ledning til den forreste hjulhastig-
hedssensor.
821...826
Uplausible signaler på den forreste hjulha-
stighedssensor.
Sensorskive muligvis ikke til stede, defekt
eller monteret forkert; tydelig forskel på
hjuldiameter mellem forhjul og baghjul; ek-
strem køresituation, f.eks. kørsel på bag-
hjulet
830
Fejl på ledning til den bageste hjulhastig-
hedssensor.
831
Uplausible signaler på den bageste hjulha-
833...835
stighedssensor.
Sensorskive muligvis ikke til stede, defekt
eller monteret forkert; tydelig forskel på
hjuldiameter mellem forhjul og baghjul; ek-
strem køresituation, f.eks. kørsel på bag-
hjulet
840
Intern ABS-fejl
850
Intern ABS-fejl
860, 861
Fejl ved spændingsforsyningen
Bosch eBike Systems
Afhjælpning
Adskil laderen fra batteriet. Genstart eBike-systemet. Slut laderen
til batteriet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
eBiken befinder sig uden for det tilladte temperaturområde.
Frakobl eBike-systemet for at lade drivenheden køle af eller varme
op til det tilladte temperaturområde. Genstart systemet. Hvis pro-
blemet fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Adskil laderen fra batteriet. Lad batteriet køle af. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Kontroller ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet
fortsætter, skal du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Udskift laderen. Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Frakobl eBike-systemet. Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Gen-
start systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte Bosch
eBike-forhandleren.
Kontakt din Bosch eBike-forhandler, så denne kan opdatere
softwaren.
Følg brugsanvisningen fra gearproducenten.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet, og udfør en prøvekørsel i mindst 2 minutter.
ABS-kontrollampen skal slukkes. Hvis problemet fortsætter, skal
du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet, og udfør en prøvekørsel i mindst 2 minutter.
ABS-kontrollampen skal slukkes. Hvis problemet fortsætter, skal
du kontakte Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Kontakt Bosch eBike-forhandleren.
Genstart systemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
Bosch eBike-forhandleren.
Dansk – ​ 5
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: