Download  Print this page

Advertisement

Ajotietokoneen näytöt ja asetukset
Akun lataustilan näyttö
Akun lataustilan näyttö (g) ilmoittaa eBike-akun lataustilan.
eBike-akun lataustilan voi katsoa myös akun omista LED-
valoista.
Näytön (g) akkusymbolin jokainen palkki tarkoittaa noin
20 % kapasiteettia:
eBike-akku on ladattu aivan täyteen.
eBike-akku on ladattava.
Akun lataustilan näytön LED-valot sammuvat. Akun
kapasiteetti moottorilla tehostamiseen on käytetty
loppuun ja tehostus kytkeytyy pehmeästi pois
päältä. Jäljellä oleva kapasiteetti jää valojen
käyttöön, näyttö alkaa vilkkua.
eBike-akun kapasiteetti riittää polkupyörän valoille
vielä noin 2 tunniksi.
Nopeus- ja etäisyysnäytöt
Nopeusmittarin näytössä (a) ilmoitetaan aina nykyinen
ajonopeus.
Näytössä (i) ilmoitetaan vakiona aina viimeisin asetus.
Keskipitkillä
painikkeen – toistuvilla painalluksilla
näyttöön tulee peräkkäin osamatka TRIP, kokonaismatka
TOTAL ja akun toimintasäde RANGE. (Lyhyt
painallus vähentää tehostustasoa!)
Kun haluat nollata osamatkan TRIP, valitse osamatka TRIP
ja paina pitkän
ajan painikkeita + ja – samanaikaisesti.
Näyttöön tulee ensin RESET. Mikäli painat molempia
painikkeita edelleen, osamatkan TRIP lukemaksi tulee 0.
Kun haluat nollata toimintasäteen RANGE, valitse
toimintasäde RANGE ja paina pitkän
– samanaikaisesti. Näyttöön tulee ensin RESET. Mikäli
painat molempia painikkeita edelleen, osamatkan TRIP
lukemaksi tulee 0.
Voit vaihtaa arvojen mittayksikön kilometreistä maileiksi
pitämällä painiketta – painettuna
virtapainiketta (1) .
Huoltotarkoituksia varten saatetaan kysyä osajärjestelmien
versioita ja niiden tyyppinumeroita, mikäli osajärjestelmät
välittävät näitä tietoja (riippuu osajärjestelmästä). Kun
järjestelmä on sammutettu, paina painikkeita – ja +
samanaikaisesti ja paina sen jälkeen virtapainiketta (1).
Koodi
Syy
410
Ajotietokoneen yksi tai useampi painike on
jumissa.
414
Käyttöyksikön liitäntäongelma
418
Käyttöyksikön yksi tai useampi painike on
jumissa.
419
Konfigurointivirhe
422
Moottoriyksikön liitäntäongelma
Bosch eBike Systems
painikkeen –
ajan painikkeita + ja
ja painamalla lyhyesti
Korjaustoimenpide
Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.
Tarkistuta liitokset ja kytkennät
Tarkasta jumiutuneiden painikkeiden varalta (esim. painikkeisiin
tarttunut lika). Puhdista painikkeet tarvittaessa.
Käynnistä järjestelmä uudelleen. Mikäli ongelma ei poistu, ota
yhteys Boschin eBike-jälleenmyyjään.
Tarkistuta liitokset ja kytkennät
USB-portti on vianmääritysjärjestelmien liitäntää varten.
USB-portilla ei ole muuta toimintatarkoitusta.
USB-liitäntä täytyy sulkea aina huolellisesti
u
suojakannella (8).
Toimenpide
Ajotietokoneen käynnistys
Ajotietokoneen sammutus
Tehostuksen lisäys
Tehostuksen vähennys
Näyttö TRIP, TOTAL, RANGE,
poljennan tehostus
Polkupyörän valojen sytytys
Polkupyörän valojen sammutus
Osamatkan nollaus
Talutusavun aktivointi
Talutusavun suoritus
Vaihto kilometreistä maileiksi
A)B)
Version kysyminen
C)
Näytön kirkkauden säätö
A) eBike-järjestelmän täytyy olla pois päältä.
B) Tiedot näytetään juoksevana tekstinä.
C) Näytön täytyy olla pois päältä.
Vikakoodin näyttö
eBike-järjestelmän osia valvotaan jatkuvasti automaattisesti.
Jos järjestelmässä havaitaan vika, vastaava vikakoodi tulee
ajotietokoneen näyttöön.
Vian laadusta riippuen moottori kytkeytyy tarvittaessa
automaattisesti pois päältä. Matkan jatkaminen ilman
moottorilla tapahtuvaa tehostusta on kuitenkin aina
mahdollista. eBike kannattaa tarkastaa ennen seuraavaa
ajomatkaa.
Anna kaikki korjaustyöt vain valtuutetun
u
polkupyöräkauppiaan tehtäväksi.
Suomi – ​ 3
Painik-
Kesto
keet
Ei merkitystä
Ei merkitystä
+
+
+
– +
WALK
1.
2. Ei
+
merkitystä
1. Pidä
pohjassa
2.
– +
1. Pidä
pohjassa
2.
– +
1. Pidä
pohjassa
– tai +
2.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: