Download  Print this page

Advertisement

Nederlands – 6​
Code
Oorzaak
821...826
Ongeldige signalen bij de voorste wielsnel-
heidssensor.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de-
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel
830
Fout bij kabel naar de achterste wielsnel-
heidssensor.
831
Ongeldige signalen bij de achterste wiel-
833...835
snelheidssensor.
Sensorschijf mogelijk niet aanwezig, de-
fect of verkeerd gemonteerd; duidelijk
verschillende banddiameter voorwiel en
achterwiel; extreme rijsituatie, bijv. rijden
op het achterwiel
840
Interne ABS-fout
850
Interne ABS-fout
860, 861
Fout van de spanningsvoorziening
870, 871
Communicatiefout
880
883...885
889
Interne ABS-fout
890
ABS-controlelampje is defect of ont-
breekt; ABS functioneert mogelijk niet.
Geen aandui-
Interne fout van de boordcomputer
ding
Onderhoud en service
Onderhoud en reiniging
Alle componenten inclusief de aandrijfeenheid mogen niet
onder water gedompeld of met water onder druk gereinigd
worden.
Gebruik voor de reiniging van uw boordcomputer een zach-
te, alleen met water bevochtigde doek. Gebruik geen reini-
gingsmiddelen.
Laat uw eBike-systeem minstens één keer per jaar technisch
controleren (o.a. mechanisme, actualiteit van de systeem-
software).
Bovendien kan de fietsfabrikant of rijwielhandelaar voor de
servicebeurt een kilometerstand in het systeem opslaan. In
dit geval zal de boordcomputer de uit te voeren servicebeurt
met de aanduiding (f)
laten zien.
Neem voor service of reparaties aan de eBike contact op met
een erkende rijwielhandel.
Klantenservice en gebruiksadvies
Neem bij alle vragen over het eBike-systeem en zijn compo-
nenten contact op met een erkende rijwielhandel.
1 207 020 XBP | (14.05.2018)
Verhelpen
Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw en maak ten minste 2 minuten lang een
proefrit. Het ABS-controlelampje moet uitgaan. Als het probleem
blijft bestaan, neem dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem
dan contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Neem contact op met uw Bosch eBike-dealer.
Herstart uw eBike-systeem door dit uit en opnieuw in te schakelen.
Contactgegevens van erkende rijwielhandels vindt u op de
internetpagina www.bosch-ebike.com.
Afvalverwijdering
Aandrijfeenheid, boordcomputer incl. bedie-
ningseenheid, accu, snelheidssensor, acces-
soires en verpakkingen moeten op een milieu-
vriendelijke manier gerecycled worden.
Gooi eBikes en hun componenten niet bij het huisvuil!
Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EU moeten niet meer bruikbare elek-
trische apparaten en volgens de Europese
richtlijn 2006/66/EG moeten defecte of ver-
bruikte accu's/batterijen apart worden ingeza-
meld en op een voor het milieu verantwoorde
wijze worden gerecycled.
Geef niet meer te gebruiken Bosch eBike-componenten af bij
een erkende rijwielhandel.
Wijzigingen voorbehouden.
Bosch eBike Systems

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Bosch Purion BUI210

This manual is also suitable for:

Purion bui215

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: