Download Table of Contents Print this page

De Bestemming Op Andere Manieren Instellen; Begeleidingsschermen - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
3 "Straat / bestemming"
4 "Nr." of "Dwarsstr"*
Het bevestigingsbericht voor het adres
wordt weergegeven.
*1 Alleen beschikbaar in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.
*2 Alleen beschikbaar als deze in de
geselecteerde straat voorkomt.
4
Selecteer "Route berekenen".
De route wordt berekend en de
routebegeleiding wordt gestart.
De bestemming op andere
manieren instellen
Op de volgende manieren kunt u ook de
bestemming instellen en routes zoeken.
Selecteer in het hoofdmenu de items in de
onderstaande volgorde en selecteer vervolgens
(indien nodig) "Route berekenen".
Raadpleeg de bijgeleverde PDF-handleiding voor
meer informatie.
in de omgeving
Routes naar POI's, zoals restaurants en hotels,
zoeken in de buurt van de auto.
Selecteer "in de omgeving" en vervolgens een
van de volgende opties.
"Snelkoppeling 1 - 3"
Routes zoeken naar de dichtstbijzijnde POI van
de categorie die is opgeslagen in
Snelkoppelingen. Categorieën in
Snelkoppelingen kunnen worden aangepast in
het instelmenu.
"Zoeken op naam"
Voer de naam van de POI rechtstreeks in.
"Zoeken op categorie"
Selecteer de gewenste POI-categorie in de lijst.
Naar huis
Routes zoeken naar uw thuisadres als u dit hebt
geregistreerd.
8
2
Navigeren
Selecteer "Navigeren" en vervolgens een van de
volgende opties.
"POI nationaal"
Er wordt een groot zoekgebied ingesteld, maar
met beperkte zoekcategorieën. Geschikt
wanneer u grote oriëntatiepunten zoekt, zoals
een vliegveld.
"POI in een plaats"
Er wordt een klein zoekgebied ingesteld, maar
er wordt op alle categorieën gezocht. Geschikt
wanneer u kleine punten zoekt, zoals een
tankstation of een restaurant.
"Adresboek"
Routes zoeken naar een opgeslagen
bestemming.
"Laatste bestemmingen"
Routes zoeken naar bestemmingen die onlangs
zijn gezocht.

Begeleidingsschermen

Is de route eenmaal berekend, dan wordt u aan de
hand van beeld en stem naar de bestemming
begeleid.
Informatie over het menu van de
kaart
A
D
E
B
C 1
2
F
3
4
G

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents