Download Table of Contents Print this page

Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual page 94

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Kartvisning
När du ska köra rakt fram
H
När du närmar dig en korsning
I
J
K
A Aktuell tid/GPS-status/Batteristatus/
TMC-status
Mer information finns i den medföljande
PDF-manualen.
B Visa avstånd/ankomsttid
C Aktuell position
D Avstånd till nästa sväng
E Aktuellt gatunamn
F Nästa gatunamn
G Nordindikator
H Aktuell riktning/Aktuell hastighet
I Instruktioner efter nästa
J Stapelindikator för avstånd till nästa sväng
K Instruktioner för nästa sväng
10
Dynamisk ruttinformation
Det här fönstret visar avståndet till resmålet,
POI-information osv.
Du visar fönstret genom att från kartvisningen
välja "Alternativ" c "Dynamisk
ruttinformation".
Ruttvisning
Du kan visa hela resvägen till resmålet.
Du visar fönstret genom att från kartvisningen
välja "Alternativ" c "Visa rutt".
Kartrullningsläge
Du kan växla till kartrullningsläge från
kartvisningsläget genom att peka på
du får ruttanvisningar eller ej.
I kartrullningsläget visas hårkorset på kartan och
du kan dra skärmen så att kartan rullas.
Ställ in kartans skala genom att peka på
Placera mitten av hårkorset på en önskad punkt,
peka sedan på
för att visa
kartrullningsmenyn där du bl.a. kan ange
punkten som ett resmål.
Du återgår till visningen av fordonets aktuella
position genom att peka på
vare sig
/
.
.

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents