Download Table of Contents Print this page

Åtgärder Från Tangentbordet - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Åtgärder från tangentbordet
Tangentbordet visas när du behöver mata in text.
Du behöver bara mata in tecknen som versaler
("stora bokstäver"), eftersom systemet
automatiskt konverterar dem till passande
format. Vid behov kan du använda specialtecken.
Kandidat/inmatningsfält
Antal kandidater
För att
mata in en bokstav
mata in ett
specialtecken
mata in ett nummer
mata in ett mellanslag
radera ett tecken
välja en kandidat
visa listan med
kandidater*
* Listan med kandidater visas automatiskt vartefter
antalet kandidater minskar i och med att du matar in
tecken.
Peka på
önskad teckentangent.
"ÂÄÁ" för att växla
över till tangentbordet
med specialtecken och
peka sedan på tangenten
med önskat tecken och
därefter på "ABC" för
att gå tillbaka.
"123" för att växla över
till det numeriska
tangentbordet och peka
sedan på tangenten med
önskad siffra och
därefter på "ABC" för
att gå tillbaka.
eller kandidaten i
listan.
"List"
7

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents