Download Table of Contents Print this page

Angående Lcd-Skärmen; Underhåll; Rengöring; Byta Säkring - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Angående LCD-skärmen
Eventuellt kan några små blåa, röda eller gröna
punkter visas konstant på skärmen. De kallas
"ljuspunkter" och kan uppstå på alla LCD-
skärmar. LCD-skärmen är tillverkad med hög
precision och har 99,99 % eller fler aktiva
bildpunkter. Det är däremot möjligt att en liten
procent (typiskt ungefär 0,01 %) av
bildpunkterna inte tänds som de ska. Det här
fenomenet kommer inte vara någon olägenhet
vid normalt bruk.
Underhåll
Rengöring
• Rengör ytan på sugkoppen med en mjuk,
fuktig, luddfri duk om den blivit smutsig och
inte längre fäster lika bra.
Torka sugkoppen innan du sätter tillbaka den.
• Bildfönstret rengör du med en rengöringsduk
av det slag som finns att köpa i handeln.
Obs!
Om sugkoppen orsakar ett märke på vindrutan torkar
du rent med vatten.
Byta säkring
När du byter säkring i bilbatteriadaptern måste
du se till att den nya säkringen är märkt med
samma amperetal som originalsäkringen (2,5 A).
Om säkringen går sönder kontrollerar du
strömanslutningen och sätter in en ny säkring.
Om säkringen går sönder igen kan det bero på ett
internt fel. Kontakta i så fall närmaste Sony-
återförsäljare.
Varning!
Använd aldrig en säkring med högre amperetal
än den säkring som medföljer enheten eftersom
det kan medföra att enheten skadas.

Om kassering av enheten

Ta ur det inbyggda litiumjonbatteriet innan du
kasserar enheten. Lämna sedan in batteriet till en
återvinningsstation.
Så här gör du för att ta ur batteriet.
Obs!
Plocka inte isär enheten förrän det är dags att kassera
den.
1
Stäng av enheten genom att trycka på
RESET-knappen.
2
Ta bort de 2 gummipluggarna som
sitter på undersidan av enheten och
använd sedan en skuvmejsel för att
lossa de 2 skruvarna.
fortsätt till nästa sida t
13

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents