Download Table of Contents Print this page

Ruttsökning; Ställa In Resmål Och Startanvisningar; Andra Sätt Att Ange Resmålet - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Ruttsökning
När du har angett resmål kan systemet
automatiskt söka efter rutter.
Innan du börjar bör du kontrollera att GPS-
signalen är tillräckligt stark för navigering
(sid. 5).
Ställa in resmål och
startanvisningar
Här beskrivs hur du gör för att söka en rutt och
starta ruttanvisningarna.
Som ett exempel visas hur du gör för att välja
resmål efter adress.
För information om hur du gör för att välja
resmål på andra sätt, se "Andra sätt att ange
resmålet" på sid. 8.
1
Visa huvudmenyn.
När kartan visas pekar du på kartan.
I menyläget trycker du på VOICE/POS. och
pekar sedan på kartan.
2
Välj "Navigera".
3
Välj "Ange adress" och mata sedan in
adressen.
Mata in alternativen i nedanstående ordning
och fortsätt genom att peka på
kandidaten i listan.
För information om hur du gör för att mata in
tecken, se "Åtgärder från tangentbordet" på
sid. 7.
1 "Land"
2 "Ort / postnummer"
Om det är möjligt att precisera resmålet
med det valda postnumret*
för adressbekräftelse. Välj "Beräkna rutt".
3 "Gata / Resmål"
8
4
Andra sätt att ange resmålet
Du kan också ställa in resmålet och söka rutter på
följande vis.
Från huvudmenyn väljer du alternativen i
följande ordning och sedan "Beräkna rutt" (om
det behövs).
Mer information finns i den medföljande PDF-
manualen.
i närheten
Söker rutter med ledning av intressanta platser
(POI), t.ex. restauranger och hotell utifrån
fordonets aktuella position.
Välj "i närheten" och sedan något av följande
alternativ.
"Snabblänk 1 - 3"
Söker efter resväg till närmaste POI för den
kategori som sparats som snabblänk. Kategorier
för snabblänkar kan ställas in i
inställningsmenyn.
"Sök via namn"
eller
Mata in namnet på en POI direkt.
"Sök via kategori"
Välj önskad POI-kategori från listan.
Hem
Söker efter rutter till den plats där du bor, om du
har registrerat den.
1
, visas fönstret
4 "Nr." eller "Tvärgata"*
Fönstret för adressbekräftelse visas.
*1 Endast tillgängligt i Storbritannien och
Nederländerna.
*2 Kan bara väljas om det finns en tvärgata på
den valda gatan.
Välj "Beräkna rutt".
Rutten beräknas och ruttanvisningarna startar.
2

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents