Download Table of Contents Print this page

Systeeminstellingen; De Bijgeleverde Software Gebruiken; Inhoud - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Bladerstand voor de kaart
U kunt vanuit het kaartscherm overschakelen
naar de bladerstand voor de kaart door
raken, ongeacht of de routebegeleiding is
ingeschakeld.
In de bladerstand voor de kaart wordt een
dradenkruis op de kaart weergegeven en kunt u
het scherm slepen om door de kaart te bladeren.
Raak
/
aan om de schaal van de kaart aan
te passen.
Plaats het midden van het dradenkruis op het
gewenste punt en raak vervolgens
het menu voor de bladerstand voor de kaart weer
te geven, waarin u het punt als bestemming kunt
instellen, enzovoort.
Raak
aan om terug te keren naar het scherm
met de huidige positie van de auto.
10

Systeeminstellingen

aan te
Verschillende instellingen met betrekking tot het
systeem en het geheugen kunnen worden
gewijzigd.
Selecteer in het hoofdmenu "Meer..." c
"Instellingen" c de gewenste categorie c het
gewenste item om de instelling op te geven.
De bijgeleverde software
aan om
gebruiken
De belangrijkste functies van de software op de
bijgeleverde disc worden hieronder beschreven.
Als u de disc in de computer plaatst, wordt het
scherm automatisch weergegeven. Volg de
instructies op het scherm.

Inhoud

PC-verbindingssoftware installeren
Verbindingssoftware voor de computer
(ActiveSync) kan worden geïnstalleerd. Wanneer
u deze software wilt installeren, moet u zich
aanmelden als beheerder.
Talenwizard
Taalgegevens voor het scherm en de
stembegeleiding kunnen aan het apparaat worden
toegevoegd en onnodige taalgegevens kunnen
van het apparaat worden verwijderd.
Handboek lezen
U kunt de PDF-handleiding lezen, waarin u meer
informatie over de beschikbare bewerkingen kunt
vinden.
Support
Eenvoudige toegang tot de Sony-
ondersteuningssite voor navigatie is beschikbaar.
Ga naar deze site voor technische ondersteuning,
zoals software-updates, veelgestelde vragen,
enzovoort.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents