Download Table of Contents Print this page

Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual page 87

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Innehållsförteckning
Varning!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kontrollernas placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Slå på/stänga av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Utföra initierande inställning. . . . . . . . . . . . . . . 5
Ta emot GPS-signaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Menyhantering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
(pekstyrning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Åtgärder från tangentbordet. . . . . . . . . . . . . . . . 7
Andra sätt att ange resmålet. . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anvisningsskärmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Innehåll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ansluta till en dator . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
6
Angående LCD-skärmen . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Underhåll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8
Rengöring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Byta säkring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Om kassering av enheten . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Återställa enheten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
11
11
12
3

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents