Download Table of Contents Print this page

Tekniska Data - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
3
Lossa klorna med ett skarpt föremål,
t.ex. en spårskruvmejsel och ta sedan
bort höljets baksida.
4
Ta bort batteriet.
5
Isolera anslutningskontakten genom
att linda in den med tejp.
Om litiumjonbatteriet
• Förvara batteriet så att små barn inte kan få tag i
det.
• Håll inte batteriet med metallpincett eller liknande,
det kan orsaka kortslutning.
VARNING!
Explosionsrisk, när litiumbatteriet hanteras
på fel sätt.
Ladda inte upp litiumbatteriet. Ta inte isär
litiumbatteriet. Elda inte upp litiumbatteriet.
14

Tekniska data

Huvudenhet
Driftstemperatur: 5 – 45 ºC
Strömförsörjning: 5 – 5,2 V likström (DC)
(via den medföljande bilbatteriadaptern för 12 V/
24 V (negativ jord))/USB-kabeln/nätadaptern*)
Anslutningskontakter:
DC IN 5-5,2 V-kontakt
USB-kontakt
Kontakt för TMC-antenn (endast TMC-modeller)
Fack för minneskort:
Memory Stick Duo-fack
Mottagningsfrekvens: 87,5 – 108,0 MHz
Högtalare: 20 × 40 mm oval högtalare
Strömförbrukning: Ca 0,5 A
Mått: Ca 108 × 82 × 48 mm
(b × h × d, exklusive utstickande delar)
Vikt: Ca 275 g
Teckenfönster
System: Genomlyst LCD-skärm (Transmissive liquid
crystal display)
Paneltyp: a-Si TFT aktivt matrissystem
Storlek: 3,5 tum (4:3)
Ca 70 × 53, 88 mm (h × v, d)
Segment: 230 400 (960 × 240) bildpunkter
Inbyggt batteri uppladdningstid/
användningstid
Uppladdningstid
Med den medföljande bilbatteriadaptern/
nätadaptern*:
Ca 3,5 timmar (med enheten påslagen) eller 2,5
timmar (i standbyläge)
Med den medföljande USB-kabeln:
Ca 4 timmar (i standbyläge)
Användningstid
Upp till 3,5 timmar (beroende på användning)
Extra tillbehör
Bilinstallationssats: XA-49FM
Nätadapter: XA-AC13
Bilbatteriadapter: XA-DC3
* Extra tillbehör
Rätt till ändring av utförande och specifikationer
förbehålles.

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents