Download Table of Contents Print this page

Felsökning; Återställa Enheten - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
• Halogenflammande medel har inte använts i vissa
tryckta kretskort.
• Uppladdningsbara lithium-ion-batterier används.
• Det invändiga transportmaterialet är framställt av
stötdämpande papp.
• Tryckfärgen på kartongen är baserad på
vegitabiliska oljor, som är fri från organiska
föreningar (VOC).
Felsökning
Med följande checklista kan du åtgärda eventuella
problem som kan uppstå med enheten.
Innan du går igenom nedanstående lista bör du
kontrollera anslutningarna och att du utför rätt
åtgärder.
Det går inte att slå på enheten.
t Ladda upp det inbyggda batteriet.
t Kontrollera att bilbatteriadaptern är ordentligt
ansluten till cigarrettändaruttaget.
Det inbyggda batteriet kan inte laddas upp.
t Tryck på ?/1 för att slå på enheten och tryck sedan
på den igen för att slå av enheten.
t Om du använder bilbatteriadaptern kopplar du bort
den från cigarrettändaruttaget och ansluter den
sedan igen.
t Det inbyggda litiumjonbatteriet kan laddas upp i
temperaturer mellan 5 – 45 ºC. Det är inte säkert att
batteriet kan laddas om temperaturen i enheten ökar
t.ex. genom att solen lyser på den. Det är inte ett
tecken på att något är fel.
t Slå på datorn under USB-uppladdning
Det går inte att ta emot GPS-signaler.
Läs först GPS-översikten (sid. 4), kontrollera sedan
GPS-status genom att välja "Mer..." i huvudmenyn c
"GPS-Status".
• Systemet kan inte ta emot GPS-signaler på grund av
att signalen blockeras.
t Flytta bilen till en plats där signalerna kan tas
emot.
• Det finns ett hinder framför GPS-antennen.
t Installera enheten där signalen inte störs av bilens
chassi eller liknande.
Fordonets position på kartan stämmer inte
överens med den aktuella vägen.
Felmarginalen för signalen från GPS-satelliterna är för
stor. Felmarginalen kan vara några hundra meter när
den är som störst.
Röstguiden hörs inte.
Du har ställt in för låg volym.
t Höj volymen (sid. 9).
LCD-skärmen visar inte en normal bild.
I höga temperaturer är det möjligt att LCD-skärmen
blir mörkare vilket kan göra bilden svår att se. I låga
temperaturer är det möjligt att en fryst bild (efterbild)
uppstår på LCD-skärmen. Det här är inget tecken på att
något är fel, LCD-skärmen kommer att visa en normal
bild när temperaturen åter ligger inom ramarna för den
specificerade driftstemperaturen.
Sugkoppen lossnar från sin fästyta.
Fäststyrkan minskar om ytan på sugkoppen eller
fästytan är smutsiga.
t Rengör ytan på sugkoppen och fästytan med en
mjuk, fuktig och luddfri duk (sid. 13).
Demonstrationsläget startar automatiskt även
om du inte utför någon åtgärd.
t Stäng av det automatiska demonstrationsläget
genom att välja "Mer..." i huvudmenyn c
"Inställningar" c "Grundinställningar" c
"Demoläge". Kontrollera sedan att "Demoläge" är
avstängt.
Återställa enheten
Om navigeringsprogramvaran låser sig kan du
försöka att återställa enheten.
Tryck på RESET-knappen och tryck sedan på
?/1 för att slå på enheten.
Obs!
När du återställt enheten kan det ta en stund innan
GPS-signalerna tas emot sedan du har slagit på den
igen.
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents