Download Table of Contents Print this page

Grundläggande Hantering; Menyhantering; Gesture Command-Kontroll; (Pekstyrning) - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Grundläggande hantering
Här förklaras de grundläggande åtgärder som du
använder för att styra systemet.
Grundläggande hantering kan utföras via
pekskärmen. Peka försiktigt med fingret på de
ikoner som visas.
Obs!
Tryck inte för hårt på skärmen och peka inte på den
med vassa föremål, t.ex. pennor eller liknande.

Menyhantering

Huvudmenyn visas när du slår på enheten genom
att trycka på ?/1 (utom under ruttanvisningar, då
visas kartan).
Om du vill visa huvudmenyn när kartan visas
pekar du på kartan.
Om du vill komma tillbaka till huvudmenyn från
något av menylägena, trycker du på VOICE/
POS. och pekar sedan på kartan.
När du använder menyerna:
Du kommer tillbaka till föregående visningsläge
genom att peka på
Om du vill avbryta menyvalet trycker du på
VOICE/POS. (då öppnas visningsläget som visar
fordonets aktuella position).
6
eller
.

Gesture Command-kontroll

(pekstyrning)

I kartvisningsläget (med undantag för
kartrullningsläget), kan du genom en
specificerad fingerrörelse, t.ex. längs en linje, lätt
utföra funktioner som du ofta använder.
För att
starta navigationen till
ditt hem
starta navigationen till
närmaste POI som
sparats under
snabblänkar*
* Mer information om snabblänkar finns på sid. 8.
Rita
ett circumflex
Snabblänk 1
horisontell linje
(från vänster till höger)
Snabblänk 2
vertikal linje
(nedåt)
Snabblänk 3
horisontell linje
(från höger till vänster)

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents