Download Table of Contents Print this page

Routes Zoeken; De Bestemming Instellen En De Begeleiding - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Mogelijkheid/invoerveld
Actie
Een letter invoeren
Een speciaal teken
invoeren
Een cijfer invoeren
Een spatie invoeren
Een teken verwijderen
Een mogelijkheid
selecteren
De lijst met
mogelijkheden
weergeven*
* De lijst met mogelijkheden wordt automatisch
weergegeven naarmate het aantal mogelijkheden
afneemt terwijl u tekens invoert.
Aantal mogelijkheden
Raak het volgende
aan
De toets met het
gewenste teken
"ÂÄÁ" om over te
schakelen naar het
toetsenbord voor
speciale tekens en
vervolgens het gewenste
teken; daarna "ABC" om
weer terug te schakelen
"123" om over te
schakelen naar het
toetsenbord voor cijfers
en vervolgens de
gewenste cijfertoets;
daarna "ABC" om weer
terug te schakelen
of de mogelijkheid in
de lijst
"List"

Routes zoeken

Het systeem zoekt automatisch naar routes nadat
u de bestemming hebt ingesteld.
Controleer voordat u begint of de ontvangststatus
van het GPS-signaal voldoende is voor de
navigatie (pagina 5).
De bestemming instellen en de
begeleiding starten
Hier wordt de procedure voor het zoeken naar de
route en het starten van de routebegeleiding
uitgelegd.
Ter illustratie wordt het instellen van de
bestemming op adres uitgelegd.
Zie "De bestemming op andere manieren
instellen" op pagina 8 voor meer informatie over
andere manieren waarop de bestemming kan
worden ingesteld.
1
Geef het hoofdmenu weer.
Raak de kaart in het kaartscherm aan.
Druk op VOICE/POS. in het menuscherm en
raak de kaart aan.
2
Selecteer "Navigeren".
3
Selecteer "Adres invoeren" en voer de
adresgegevens in.
Voer de items in de onderstaande volgorde in
en raak
of de mogelijkheid in de lijst aan
om door te gaan.
Zie "Bewerkingen met het toetsenbord" op
pagina 6 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
1 "Land"
2 "Plaats / postcode"
Als het mogelijk is de bestemming te
bepalen aan de hand van de geselecteerde
postcode*
1
, wordt het bevestigingsbericht
voor het adres weergegeven. Selecteer
"Route berekenen".
vervolg op volgende pagina t
7

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents