Download Table of Contents Print this page

Ytterligare Information; Om "Memory Stick; Vad Är "Memory Stick; Det Här Systemet Kan Använda Följande Typer Av "Memory Stick Duo - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents

Ytterligare information

Om "Memory Stick"

Vad är "Memory Stick"?
"Memory Stick" är ett kompakt, portabelt IC-
inspelningsmedium med stor lagringskapacitet.
Det är inte enbart avsett för utbyte/delning av
digital information mellan "Memory Stick"-
kompatibla produkter utan också för att vara ett
löstagbart, externt medium för datalagring.
Det här systemet kan använda
följande typer av "Memory Stick
Duo"
Med det här systemet kan du använda följande
typer av "Memory Stick Duo"*.
• Memory Stick Duo (ej kompatibelt med
MagicGate)
• MagicGate Memory Stick Duo
• Memory Stick PRO Duo
* Systemet har testats och befunnits fungera med
"Memory Stick Duo" på 4 GB eller mindre. Trots det
kan vi inte garantera att alla "Memory Stick Duo"-
medier går att använda.
Obs!
• Det här systemet kan bara läsa information från ett
"Memory Stick Duo". Du kan inte skriva till ett
"Memory Stick Duo" och inte heller formatera det.
• Det här systemet kan inte hantera parallell
höghastighetsöverföring av information.
• Med det här systemet kan du inte använda "Memory
Stick" av standardstorlek.
• Se till att du vänder "Memory Stick Duo" rätt när du
sätter in det. Om du använder det på fel sätt kan du
få problem med systemet.
• Håll "Memory Stick Duo" utom räckhåll för små barn
– de kan lätt råka svälja det.
• Ta inte ur "Memory Stick Duo" från systemet medan
systemet läser informationen på det.
12
• Informationen kan skadas i följande situationer:
– Om du tar ut "Memory Stick Duo" från systemet
medan läsning av informationen pågår.
– "Memory Stick Duo" används på en plats som är
utsatt för statisk elektricitet eller elektriska fält.
• Du bör säkerhetskopiera viktig information.
• Hantera "Memory Stick Duo" varsamt: böj eller
tappa det inte och utsätt det inte för stötar.
• Plocka inte isär eller modifiera "Memory Stick Duo".
• Skydda "Memory Stick Duo" mot fukt och väta.
• Använd inte "Memory Stick Duo"
– på extremt varma ställen, t.ex. i en bil parkerad i
solen
– i direkt solljus
– där det råder hög luft fuktighet eller i närheten av
frätande ämnen
Anslutning
Skrivskydds
omkopplare
Anteckningsyta
• Vidrör inte kontakterna på "Memory Stick Duo" med
fingrarna eller metallföremål.
• Du kan varken spela in, redigera eller radera
information när skrivskyddsomkoppplaren står i
LOCK-läget.
• Du skjuter skrivskyddsomkopplaren på "Memory
Stick Duo" med hjälp av ett spetsigt föremål.
• Om du använder ett "Memory Stick Duo" som
saknar skrivskyddsomkopplare måste du vara
försiktig så att du inte av misstag ändrar eller raderar
informationen på det.
• Tryck inte hårt med pennan när du skriver på
etikettens anteckningsyta.
• När du bär med dig eller förvarar ett "Memory Stick
Duo" bör du använda det medföljande fodralet.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents