Download Table of Contents Print this page

Opmerking Over Het Lcd-Scherm; Onderhoud; Reinigen; Zekeringen Vervangen - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
• Verwijder de "Memory Stick Duo" niet uit het
systeem wanneer er gegevens worden gelezen.
• In de volgende gevallen kunnen de gegevens
beschadigd raken:
– De "Memory Stick Duo" wordt verwijderd of het
systeem wordt uitgeschakeld terwijl er gegevens
worden gelezen.
– De "Memory Stick Duo" wordt gebruikt op een
locatie waar deze wordt blootgesteld aan statische
elektriciteit of elektrische ruis.
• U kunt het beste een back-up maken van belangrijke
gegevens.
• Laat de "Memory Stick Duo" niet vallen, vouw deze
niet en ga er niet op zitten of staan.
• Probeer de "Memory Stick Duo" niet uit elkaar te
halen of aan te passen.
• Zorg ervoor dat de "Memory Stick Duo" niet nat
wordt.
• Gebruik en bewaar de "Memory Stick Duo" niet op
een plaats waar deze wordt blootgesteld aan:
– Zeer hoge temperaturen, zoals in een auto die in
de zon geparkeerd staat.
– Direct zonlicht.
– Zeer vochtige of corrosieve omgevingen.
Aansluiting
Schrijf-
beveiligings-
schakelaar
Memogebied
• Raak de aansluiting van de "Memory Stick Duo" niet
aan met uw vinger of metalen voorwerpen.
• Als u de schrijfbeveiligingsschakelaar naar de
LOCK-positie schuift, kunt u geen gegevens
opslaan, bewerken of verwijderen.
• Als u de schrijfbeveiligingsschakelaar van de
"Memory Stick Duo" wilt schuiven, gebruikt u een
dun puntig voorwerp.
• Wanneer u een "Memory Stick Duo" zonder
schrijfbeveiligingsschakelaar gebruikt, moet u
voorzichtig zijn dat u niet per ongeluk gegevens
bewerkt of verwijdert.
• Wanneer u op het memogebied of het bevestigde
label schrijft, moet u niet te hard drukken.
• Als u de "Memory Stick Duo" wilt meenemen of
opbergen, moet u deze in het bijgeleverde doosje
plaatsen.
12
Opmerking over het LCD-
scherm
Er worden wellicht een aantal stilstaande blauwe,
rode of groene stippen op het scherm
weergegeven. Deze "heldere stippen" kunnen
voorkomen op LCD-schermen. Het LCD-scherm
is vervaardigd met precisietechnologie en
99,99 % van de pixels werken. Het is echter
mogelijk dat een klein percentage (over het
algemeen 0,01 %) van de pixels niet goed wordt
verlicht. De weergave wordt hierdoor echter niet
gehinderd.

Onderhoud

Reinigen

• Reinig het oppervlak van de zuignap met een
zachte, pluisvrije doek als de zuignap vuil is en
de zuigkracht afneemt.
Zorg ervoor dat u de zuignap droogt voordat u
deze weer bevestigt.
• Maak het scherm schoon met een in de handel
verkrijgbare reinigingsdoek.
Opmerking
Als de zuignap een afdruk op de ruit achterlaat, kunt u
dit schoonmaken met water.

Zekeringen vervangen

Vervang een zekering in de accuadapter voor de
auto altijd door een identiek exemplaar (2,5 A).
Als de zekering doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren en de zekering
vervangen. Brandt de zekering vervolgens
nogmaals door, dan kan er sprake zijn van een
defect in het apparaat. Raadpleeg in dat geval de
dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Waarschuwing
Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan
de bijgeleverde zekering, omdat het apparaat
anders kan worden beschadigd.

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents