Download Table of Contents Print this page

Opmerkingen Over Het Weggooien Van Het - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Opmerkingen over het
weggooien van het apparaat
Verwijder de ingebouwde lithium-ionbatterij
wanneer u het apparaat weggooit en breng de
batterij naar een kringlooppunt.
De procedure voor het verwijderen van de
batterij wordt hieronder uitgelegd.
Opmerking
Demonteer het apparaat niet, behalve als u het
apparaat weggooit.
1
Druk op de RESET-toets om het
apparaat uit te schakelen.
2
Verwijder de 2 rubberen pluggen aan
de onderzijde van het apparaat en
gebruik vervolgens een
schroevendraaier om de 2 schroeven
te verwijderen.
3
Verwijder de klemmen met een scherp
voorwerp, zoals een schroevendraaier
met een platte kop, en verwijder
vervolgens het achterpaneel.
4
Verwijder de batterij.
5
Isoleer de aansluiting met tape.
Opmerkingen over de lithium-ionbatterij
• Houd de batterij buiten het bereik van kinderen.
• Houd de batterij niet vast met een metalen tang. Dit
kan kortsluiting veroorzaken.
WAARSCHUWING
Bij oneigenlijk gebruik kan de batterij
ontploffen.
Probeer niet de batterij op te laden of te
openen; werp ook een lege batterij nooit in
het vuur.
vervolg op volgende pagina t
13

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents