Download Table of Contents Print this page

Anvisningsskärmar - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Navigera
Välj "Navigera" och sedan något av följande
alternativ.
"POI i hela landet"
Ger ett stort sökområde, men begränsade
sökkriterier. Det här alternativet är lämpligt när
du söker efter stora anläggningar, t.ex. en
flygplats.
"POI på annan ort"
Ger ett begränsat sökområde, men alla
kategorier kommer ifråga under sökningen. Det
här alternativet är lämpligt när du söker efter
små anläggningar, t.ex. en bensinstation eller en
restaurang.
"Adressbok"
Söker efter resvägar till ett sparat resmål.
"Senaste resmål"
Söker efter resvägar till senast sökta resmål.
Anvisningsskärmar
När en resväg har beräknats navigeras du till
resmålet med hjälp av såväl visuell guidning som
röstguidning.
Information om kartverktygsmenyn
A
D
E
1 För att ställa in volymen.
2 För att visa utförlig TMC Information.*
3 För att visa menyn med alternativ.
4 För att växla till kartrullningsläge.
*1 Om du använder TMC-modellen visas det här bara
när det är trafikstockning längs den funna rutten.
*2 iTMC (Storbritannien) och v-trafic (Frankrike) är
tillval.
Gå till vår webbsida
http://www.navu.sony-europe.com om du vill
prenumerera på tjänsterna.
fortsätt till nästa sida t
B
C 1
2
F
3
4
G
1
*
2
9

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents