Download  Print this page

Routes Zoeken; De Bestemming Instellen En De Begeleiding; De Bestemming Op Andere Manieren Instellen - Sony NV-U82B Quick Start Manual

Nav-u series personal navigation system.
Hide thumbs

Advertisement

Routes zoeken

Het systeem zoekt automatisch naar routes nadat
u de bestemming hebt ingesteld.
Controleer voordat u begint of de ontvangststatus
van het GPS-signaal voldoende is voor de
navigatie (pagina 6).
De bestemming instellen en de
begeleiding starten
Hier wordt de procedure voor het zoeken naar de
route en het starten van de routebegeleiding
uitgelegd.
Ter illustratie wordt het instellen van de
bestemming op adres uitgelegd.
Zie "De bestemming op andere manieren
instellen" op pagina 8 voor meer informatie over
andere manieren waarop de bestemming kan
worden ingesteld.
1
Geef het hoofdmenu weer.
Raak de kaart in het kaartscherm aan.
Raak in het menuscherm VOICE/POS. aan en
raak vervolgens de kaart aan.
2
Selecteer "Navigeren".
3
Selecteer "Adres invoeren" en voer de
adresgegevens in.
Voer de items in de onderstaande volgorde in
en raak
of de mogelijkheid in de lijst aan
om door te gaan.
Zie "Bewerkingen met het toetsenbord" op
pagina 7 voor meer informatie over het
invoeren van tekens.
1 "Land"
2 "Plaats / postcode"
Als het mogelijk is de bestemming te
bepalen aan de hand van de geselecteerde
postcode*
1
, wordt het bevestigingsbericht
voor het adres weergegeven. Selecteer
"Route berekenen".
3 "Straat / bestemming"
8
4 "Nr." of "Dwarsstr"*
Het bevestigingsbericht voor het adres
wordt weergegeven.
*1 Alleen beschikbaar in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland.
*2 Alleen beschikbaar als deze in de
geselecteerde straat voorkomt.
4
Selecteer "Route berekenen".
De route wordt berekend en de
routebegeleiding wordt gestart.
De bestemming op andere
manieren instellen
Op de volgende manieren kunt u ook de
bestemming instellen en routes zoeken.
Selecteer in het hoofdmenu de items in de
onderstaande volgorde en selecteer vervolgens
(indien nodig) "Route berekenen".
Raadpleeg de bijgeleverde PDF-handleiding voor
meer informatie.
in de omgeving
Routes naar POI's, zoals restaurants en hotels,
zoeken in de buurt van de auto.
Selecteer "in de omgeving" en vervolgens een
van de volgende opties.
"Snelkoppeling 1 - 3"
Routes zoeken naar de dichtstbijzijnde POI van
de categorie die is opgeslagen in
Snelkoppelingen. Categorieën in
Snelkoppelingen kunnen worden aangepast in
het instelmenu.
"Zoeken op naam"
Voer de naam van de POI rechtstreeks in.
"Zoeken op categorie"
Selecteer de gewenste POI-categorie in de lijst.
Naar huis
Routes zoeken naar uw thuisadres als u dit hebt
geregistreerd.
2

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Sony NV-U82B

   Related Manuals for Sony NV-U82B

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: