Download Table of Contents Print this page

Het Apparaat Opnieuw Instellen - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
De ingebouwde batterij kan niet worden
opgeladen.
t Druk op ?/1 om het apparaat in te schakelen en
druk nogmaals op de toets om het apparaat weer uit
te schakelen.
t Als de accuadapter voor de auto wordt gebruikt,
moet u deze uit de aanstekeraansluiting halen en
opnieuw aansluiten.
t De ingebouwde lithium-ionbatterij kan worden
opgeladen bij temperaturen tussen 5 – 45 ºC. De
batterij mag niet worden opgeladen als de
temperatuur in het apparaat oploopt vanwege direct
zonlicht, enzovoort. Dit is geen storing.
t Zet de computer aan tijdens het opladen via USB.
Het GPS-signaal kan niet worden ontvangen.
Lees eerst het GPS-overzicht (pagina 4) en selecteer
vervolgens "Meer..." in het hoofdmenu c "GPS-
status" om de GPS-status te controleren.
• Het systeem kan geen GPS-signalen ontvangen
omdat deze worden geblokkeerd.
t Verplaats uw auto naar een locatie waar de
signalen goed kunnen worden ontvangen.
• Er bevindt zich een obstakel vóór de GPS-antenne.
t Installeer het apparaat op een plaats waar het
signaal niet wordt onderbroken door de
carrosserie van de auto, enzovoort.
De positie van de auto op de kaart komt niet
overeen met de huidige weg.
De foutmarge van het signaal van de GPS-satellieten is
te groot. In het slechtste geval kan er sprake zijn van
een maximale foutmarge van enkele honderden meters.
De stembegeleiding kan niet worden gehoord.
Het volume is te laag.
t Verhoog het volume (pagina 9).
Het LCD-scherm wordt niet normaal
weergegeven.
Bij hoge temperaturen wordt het LCD-scherm donker
en minder helder. Bij lage temperaturen kan
nabeeldvorming optreden bij het LCD-scherm. Dit zijn
geen storingen en het LCD-scherm werkt weer
normaal wanneer de temperatuur weer binnen het
opgegeven bedrijfsbereik komt.
De zuignap raakt los van het
bevestigingsoppervlak.
De zuigkracht neemt af als het oppervlak van de
zuignap of het bevestigingsoppervlak vuil wordt.
t Reinig het oppervlak van de zuignap en het
bevestigingsoppervlak met een zachte, pluisvrije
doek (pagina 12).
De demonstratie wordt automatisch gestart,
zelfs als er geen bewerking wordt uitgevoerd.
t Als u de automatische demonstratie wilt
uitschakelen, selecteert u "Meer..." in het
hoofdmenu c "Instellingen" c "Basis instellingen"
c "Demonstratie". Zorg ervoor dat "Demonstratie"
is uitgeschakeld.

Het apparaat opnieuw instellen

Als de navigatiesoftware vastloopt, start u het
apparaat opnieuw op.
Druk op de RESET-toets en druk vervolgens op
?/1 om het apparaat in te schakelen.
Opmerking
Nadat u het apparaat opnieuw hebt ingesteld, kan het
even duren voordat er een GPS-signaal wordt
ontvangen.
15

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents