Download Table of Contents Print this page

Aansluiten Op De Computer; Aanvullende Informatie; Informatie Over De "Memory Stick; Wat Is Een "Memory Stick - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Kaartwizard*
Kaartgegevens kunnen worden toegevoegd aan
het apparaat of de "Memory Stick" (niet
bijgeleverd) vanaf de bijgeleverde disc.
Wanneer u gegevens toevoegt, moet u mogelijk
overbodige kaartgegevens verwijderen om
geheugenruimte vrij te maken.
* De functie Kaartwizard kan alleen worden gebruikt
voor het model met de disc waarop de
kaartgegevens staan.

Aansluiten op de computer

Voordat u het apparaat aansluit op uw computer,
installeert u de PC-verbindingssoftware
(ActiveSync) op de computer.
1
Sluit het apparaat met de USB-kabel
aan op de computer.
Opmerkingen over gegevensoverdracht
Zorg tijdens de overdracht voor het volgende:
– Koppel de USB-kabel niet los.
– Zet het apparaat niet in de stand-bystand en stel het
apparaat niet opnieuw in.
– Schakel de computer niet uit, zet de computer niet in
de stand-bystand en start de computer niet opnieuw
op.

Aanvullende informatie

Informatie over de "Memory
Stick"

Wat is een "Memory Stick"?

Een "Memory Stick" is een compact IC-
opnamemedium met een grote capaciteit. Het
medium is speciaal ontwikkeld voor het
uitwisselen/delen van digitale gegevens tussen
"Memory Stick"-compatibele apparaten, maar
kan ook worden gebruikt als een verwisselbaar
extern medium voor gegevensopslag.
Typen "Memory Stick Duo" die
door het systeem kunnen worden
gebruikt
U kunt de volgende typen "Memory Stick Duo"
gebruiken met het systeem.*
• Memory Stick Duo (niet compatibel met
MagicGate)
• MagicGate Memory Stick Duo
• Memory Stick PRO Duo
* Het systeem is getest en compatibel bevonden met
een "Memory Stick Duo" met een capaciteit van
maximaal 4 GB. We kunnen echter niet garanderen
dat alle "Memory Stick Duo"-media kunnen worden
gebruikt.
Opmerkingen
• Dit systeem biedt alleen ondersteuning voor het
lezen van de gegevens op een "Memory Stick Duo".
Een "Memory Stick Duo" kan niet worden
geformatteerd en er kunnen geen gegevens naar
het medium worden geschreven.
• Dit systeem biedt geen ondersteuning voor snelle
parallelle gegevensoverdracht.
• Er kan geen "Memory Stick" van standaardformaat
worden gebruikt in dit systeem.
• Zorg ervoor dat u de "Memory Stick Duo" op de
juiste manier plaatst. Verkeerd gebruik kan leiden tot
problemen met het systeem.
• Houd de "Memory Stick Duo" uit de buurt van kleine
kinderen om te voorkomen dat de kaart wordt
ingeslikt.
vervolg op volgende pagina t
11

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents