Download Table of Contents Print this page

Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual page 51

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
1 Het volume aanpassen.
2 Gedetailleerde TMC-informatie
weergeven.*
1
*
2
3 Het optiemenu weergeven.
4 Overschakelen naar de bladerstand voor de
kaart.
*1 Wanneer het TMC-model wordt gebruikt, wordt dit
alleen weergegeven wanneer er opstoppingen
plaatsvinden op de gevonden route.
*2 iTMC (Verenigd Koninkrijk) en v-trafic (Frankrijk)
zijn optioneel.
Als u zich wilt abonneren op deze service(s), gaat
u naar onze website:
http://www.navu.sony-europe.com.
Kaartscherm
Rechtdoor rijden
H
In de buurt van een kruispunt
I
J
K
A Huidige tijd/GPS-status/batterijstatus/TMC-
status
Raadpleeg de bijgeleverde PDF-handleiding
voor meer informatie.
B Afstand/geschatte aankomsttijd tot
bestemming
C Huidige positie
D Afstand tot volgende afslag
E Huidige straatnaam
F Volgende straatnaam
G Aanduiding voor het noorden
H Huidige richting/huidige snelheid
I Instructies na volgende afslag
J Balkaanduiding voor afstand tot volgende
afslag
K Instructies voor volgende afslag
Dynamische route-informatie
In dit scherm worden de afstand tot de
bestemming, POI-informatie, enzovoort
weergegeven.
Als u dit scherm wilt weergeven, selecteert u
"Opties" c "Dynamische route-informatie" in het
kaartscherm.
Routescherm
U kunt de volledige route naar de bestemming
weergeven.
Als u dit scherm wilt weergeven, selecteert u
"Opties" c "Route weergeven" in het
kaartscherm.
vervolg op volgende pagina t
9

Advertisement

Table of Contents
loading

Related Manuals for Sony NAV-U NV-U52

Table of Contents