Download Table of Contents Print this page

Systeminställningar; Använda Den Medföljande Programvaran; Innehåll; Ansluta Till En Dator - Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Systeminställningar
Du kan göra inställningar som gäller systemet
och minnet.
Från huvudmenyn väljer du "Mer..." c
"Inställningar" c önskad kategori c önskat
inställningsalternativ enligt följande.
Använda den medföljande
programvaran
De grundläggande funktionerna för
programvaran som finns på den medföljande
skivan beskrivs nedan.
Om du sätter in skivan i datorn visas ett fönster
automatiskt. Följ skärmanvisningarna.
Innehåll
Installera programvara för PC-anslutning
Du kan installera programvara för anslutning till
en dator (ActiveSync). Du måste logga in som
administratör när du installerar den här
programvaran.
Språkhanterare
Språkinformation för skärmmenyer och
röstguide kan läggas till enheten.
Språkinformation som du inte tänker använda dig
av kan du radera från enheten.
Läs manualen
Du kan läsa PDF-manualen som innehåller
ytterligare information om handhavandet.
Supportlänk
Du kommer lätt åt Sonys supportsida för
navigering.
Den här sidan kan du använda när du behöver
teknisk support, uppdatering av programvaran,
svar på ofta förekommande frågor (FAQ) m.m.
Kartassistent*
Du kan lägga till kartinformation på enheten eller
på "Memory Stick" (medföljer ej) från den
medföljande skivan.
När du lägger till ny information kan du behöva
frigöra minne genom att radera kartinformation
som du inte längre behöver ha kvar.
* Kartassistenten kan bara användas för modellen
med skivan som innehåller kartinformation.

Ansluta till en dator

Installera PC-anslutningsprogrammet
(ActiveSync) på datorn innan du ansluter till den.
1
Anslut enheten till datorn med USB-
kabeln.
Om informationsöverföring
Under överföring får du inte
– koppla bort USB-kabeln.
– aktivera standbyläget eller återställa enheten.
– stänga av strömmen till datorn, låta datorn växla
över till standbyläge eller starta om datorn.
11

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents