Download Table of Contents Print this page

Sony NAV-U NV-U52 Quick Start Manual page 45

Personal navigation system

Advertisement

Table of Contents
Inhoudsopgave
Waarschuwing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bedieningselementen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Het apparaat in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . 5
Eerste installatie uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . 5
GPS-signalen ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Menubewerkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bewerkingen met het toetsenbord . . . . . . . . . . . 6
starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Begeleidingsschermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Inhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Aansluiten op de computer. . . . . . . . . . . . . 11
6
Opmerking over het LCD-scherm . . . . . . . . . 12
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7
Reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Zekeringen vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . 12
apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Problemen oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Het apparaat opnieuw instellen . . . . . . . . . 15
10
10
11
3

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents