Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

ANVENDELSE
Lad maskinen arbejde i eget tempo.
Det forhindrer den i at blive overbelastet.
Opladning af batteriet (fig. E)
Batteriet skal oplades, før det tages i brug for første
gang, samt når det ikke er i stand til at fremskaffe
tilstrækkelig kraft til opgaver, som normalt udføres
uden besvær. Et nyt batteri eller et batteri, der ikke
har været anvendt i længere tid, opnår først sin
fulde ydeevne efter ca. 5 afladnings- og
opladningsomgange. Batteriet kan blive opvarmet
under opladning; dette er normalt og er ikke
ensbetydende med, at der er problemer.
Batteriet må ikke oplades i
omgivelsestemperaturer på under 4 °C
eller over 40 °C.
Anbefalet opladningstemperatur: ca. 24 °C.
Efter normal anvendelse vil en opladning på
60 minutter give tilstrækkelig kraft til de fleste formål.
Men yderligere opladning i op til 90 minutter kan
øge anvendelsestiden betydeligt, afhængigt af
batteriets tilstand og opladningsforholdene.
For at oplade batteriet (9) fjernes det fra
x
værktøjet og sættes ind i laderen (11). Batteriet
kan kun sættes ind på én måde. Man må ikke
tvinge det. Man skal sikre sig, at batteriet er
fuldstændigt indsat i laderen.
Sæt laderen i stikkontakten.
x
Check, om den røde opladningsindikator (12)
x
lyser. Hvis den grønne ende af
opladningsindikatoren (13) lyser, betyder det,
at batteriet er for varmt og derfor ikke kan
oplades. Hvis dette sker, fjernes batteriet fra
opladeren og køles ned i ca. 1 time, hvorefter
det kan sættes i laderen igen.
Efter ca. 1 times opladning holder den røde
opladningsindikator (12) op med at lyse, og den
grønne ende af opladningsindikatoren (13) lyser.
Batteriet er nu fuldt opladet.
Fjern batteriet fra laderen.
x
HP128F2/HP148F2/HP188F2 -
Kontrol af batteriets tilstand (fig. F)
Denne maskine er udstyret med en
opladningsindikator til batteriet, hvorpå du kan
kontrollere hvornår batteriet trænger til ny opladning.
Tryk på knappen (22), og hold den nede.
x
Kontrollér, hvor mange af lamperne (23) der lyser:
x
1 lampe
2 lamper
3 lamper
Valg af rotationsretning (fig. G)
Til boring og stramning af skruer benyttes
højrerotation (med uret). Til løsning af skruer eller
fjernelse af blokerede borebits drejes i den
modsatte retning (mod uret).
For at vælge højrerotation skubbes højre/
x
venstre omskifteren (2) til venstre.
For at vælge venstrerotation skubbes højre/
x
venstre omskifteren til højre.
For at låse værktøjet sættes højre/venstre
x
omskifteren i midten.
Valg af funktionstilstand eller vridmoment (fig. H)
Værktøjet er udstyret med en krave til valg af
vridmomentet ved stramning af skruer.
Store skruer og hårde arbejdsemner kræver en
højere vridmomentindstilling end små skruer og
bløde arbejdsemner. Kraven har mange
indstillinger til ethvert behov.
Hvis man vil bore i træ, metal og plastik,
x
indstilles kraven (3) på borepositionen ved at
sætte
ud for markeringen (24).
HP148F2/HP188F2:
x
Hvis man vil bore i murværk, indstilles kraven (3)
på slagborepositionen ved at sætte
markeringen (24).
Hvis man ønsker at skrue skruer, indstilles
x
kraven på den ønskede position. Hvis ikke man
kender den korrekte indstilling, skal man gå
frem som beskrevet nedenfor:
Indstil kraven (3) på det laveste vridmoment.
x
Stram den første skrue.
x
Hvis ikke man opnår det ønskede resultat,
x
øges kravens indstilling, og man fortsætter
med at stramme skruen.
D A N S K
Batteriopladning
lav
medium
høj
ud for
81

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k