Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 87

Hide thumbs

Advertisement

16. Säilytä konetta oikein
Kun kone ei ole käytössä, sen ja akun tulee olla
varastoituna kuivaan paikkaan lasten
ulottumattomissa.
17. Hoida työkalua huolellisesti
Pidä työkalu puhtaana ja käytä teräviä teriä
tehokasta ja turvallista työskentelyä varten.
Noudata huollosta ja tarvikkeiden vaihdosta
annettuja ohjeita. Pidä virrankatkaisija ja
kädensijat kuivina ja puhtaina öljystä ja
rasvasta.
18. Korjaukset
Tämä kone täyttää voimassa olevat
turvallisuusvaatimukset. Korjauksia saa tehdä
vain Black & Deckerin valtuuttama huoltoliike,
joka käyttää alkuperäisosia. Muussa
tapauksessa käyttäjä saattaa joutua
vaaratilanteisiin.
Lisäturvaohjeet akuille ja laturille
Akut
Älä koskaan yritä avata akkua.
x
Älä altista akkua vedelle.
x
Älä säilytä akkua paikassa, jonka lämpötila
x
ylittää +40 °C.
Lataa akku ainoastaan lämpötilan ollessa +4 °C
x
- +40 °C.
Lataa akku käyttäen ainoastaan koneen
x
mukana toimitettua laturia (ks. tekniset tiedot)
Ennen lataamista varmista, että akku on kuiva
x
ja puhdas.
Käytä koneessa ainoastaan siihen tarkoitettua
x
akkua (ks. tekniset tiedot).
Kun poistat akun käytöstä, noudata
x
kappaleessa "Ympäristö" annettuja ohjeita.
Äärimmäisissä olosuhteissa akku saattaa
x
vuotaa. Jos havaitset akusta tulevan nestettä,
toimi seuraavasti:
- Kuivaa neste varovasti pois rievulla.
Vältä nesteen joutumista iholle.
- Mikäli nestettä joutuu iholle tai silmiin,
noudata alla olevia ohjeita:
Akkuneste (25-30 %
kaliumhydroksidiliuosta) saattaa olla
haitallista. Jos akkunestettä pääsee iholle,
huuhdo se välittömästi vedellä.
Neutralisoi akkuneste esim. etikalla tai
sitruunamehulla. Jos akkunestettä joutuu
silmiin, huuhdo silmiä runsaalla vedellä
vähintään 10 minuuttia, ja ota heti yhteys
lääkäriin.
Palovaara! Vältä, ettei irrotetun akun
kontaktit mene oikosulkuun metallin
kanssa (esim. säilytettäessä akkua
työkalupakissa).
Älä polta akkuja.
Älä koskaan käytä viallisia akkuja.
Laturi
Käytä Black & Decker-laturia ainoastaan
x
koneen mukana toimitetun akun lataamiseen.
Muunlaiset akut saattavat räjähtää aiheuttaen
henkilö- ja esinevahinkoja.
Älä koskaan yritä ladata ei-ladattavia akkuja.
x
Vaihda vialliset johdot välittömästi.
x
Älä altista laturia vedelle.
x
Älä avaa laturia.
x
Älä vahingoita laturia.
x
Tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Lisäturvaohjeet porakoneelle/ruuvinvääntimelle
Ennen seinien, lattioiden tai kattojen
x
poraamista tarkista sähköjohtojen ja
putkistojen sijainnit.
Vältä poranterän kärjen koskettamista heti
x
poraamisen jälkeen, se saattaa olla kuuma.
SÄHKÖINEN TURVALLISUUS
Tarkista, että laturin jännite vastaa verkon jännitettä.
Laturisi on kaksoiseristetty EN 60335:n
mukaisesti; siksi ei tarvita erillistä maadoitusta.
S U O M I
87

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k