Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 90

Hide thumbs

Advertisement

S U O M I
Vähennä koneen painamista juuri ennen kuin terän
x
kärki tulee ulos työstökappaleen toiselta puolelta.
Käytä puunpalaa työstökappaleen alla
x
halkeilun estämiseksi.
Käytä litteää puuporanterää poratessasi suuria
x
reikiä puuhun.
Käytä HSS-teriä (pikaterästeriä) poratessasi
x
metallia.
Käytä betoniteriä poratessasi betonia.
x
Käytä voiteluainetta poratessasi muita
x
metalleja kuin valurautaa tai messinkiä.
Tee pistepuikolla aloitusreikä porattavan reiän
x
keskikohtaan, niin porauksen tarkkuus paranee.
Ruuvaaminen
Käytä aina oikean mallista ja -kokoista ruuvitalttaa.
x
Jos ruuvia on hankala kiristää, voidaan
x
voiteluaineena käyttää hiukan nestemäistä
pesuainetta tai saippuaa.
Pidä konetta ja ruuvitalttaa aina kohtisuorassa
x
ruuviin nähden.
KONEEN HOITO
Black & Deckerin kone on suunniteltu toimimaan
mahdollisimman pitkän aikaa mahdollisimman
vähällä huollolla. Oikealla huollolla ja säännöllisellä
puhdistuksella kone säilyttää suorituskykynsä.
Laturi ei tarvitse säännöllisen puhdistamisen lisäksi
minkään muunlaista huoltoa.
Poista akku koneesta ennen työkalun
huoltamista.
Irrota laturi virtalähteestä ennen puhdistamista.
x
Puhdista koneen ja laturin ilma-aukot säännöllisesti
x
pehmeällä harjalla tai kuivalla rievulla.
Puhdista koneen kuori säännöllisesti kostealla
x
rievulla. Älä koskaan käytä puhdistamiseen
liuotinaineita tai syövyttäviä puhdistusaineita.
Avaa istukka säännöllisin väliajoin ja kopauta
x
sitä pölyjen poistamiseksi sisältä.
90
YMPÄRISTÖ
Kone
Kun koneesi on käytetty loppuun, älä heitä
sitä tavallisten roskien mukana pois, vaan
vie se paikkakuntasi kierrätyskeskukseen
tai jätä valtuutettuun Black & Deckerin
huoltoliikkeeseen.
Akut
Black & Deckerin akut voidaan ladata
useita kertoja. Suojele luontoa viemällä
loppuunkäytetyt akut niille tarkoitettuun
Cd
keräyspaikkaan tai -astiaan.
Käytä akku täysin loppuun ja poista se sitten
x
työkalusta.
NiCD ja NiMH -akut ovat kierrätettäviä.
x
Voit viedä ne niille tarkoitettuun keräysastiaan
tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.
Kerätyt akut toimitetaan kierrätykseen ja
käsitellään asianmukaisesti.
Korjaukset / varaosat
Mikäli koneeseen tulee vikaa, jätä se aina
Black & Deckerin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen
korjattavaksi (tiedot löytyvät uusimmasta
tuoteluettelostamme tai ottamalla yhteyttä
Black & Decker Oy:hyn). Varaosia myyvät
valtuutetut Black & Deckerin huoltoliikkeet,
ja heiltä voi myös pyytää kustannusarvion koneen
korjauksesta.
Tiedot valtuutetuista huoltoliikkeistä löytyvät myös
internetistä osoitteesta www.2helpU.com sekä
kotisivultamme www.blackanddecker.fi
Takuu
Black & Decker Oy takaa, ettei koneessa ollut
materiaali- ja/tai valmistusvikaa silloin, kun se
toimitettiin ostajalle. Takuu on lisäys kuluttajan
laillisiin oikeuksiin eikä vaikuta niihin. Takuu on
voimassa Euroopan Unionin jäsenmaissa ja
Euroopan vapaakauppa-alueella (EFTA).

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k