Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 83

Hide thumbs

Advertisement

Reservedele / reparationer
Reservedele kan købes hos autoriserede
Black & Decker serviceværksteder, som giver
forslag til omkostninger og reparerer vore
produkter. Oversigt over vore autoriserede
værksteder findes på internettet på vor
hjemmeside www.blackanddecker.dk samt
www.2helpU.com
Garanti
Black & Decker garanterer, at produktet er fri for
materielle skader og/eller fabrikationsfejl ved
levering til kunden. Garantien er et tillæg til
konsumentens lovlige rettigheder og påvirker ikke
disse. Garantien gælder indenfor medlemsstaterne
af den Europæiske Union og i det Europæiske
Frihandelsområde.
Tekniske data
Spænding
Ubelastet hastighed
Maks. vridmoment
Patronkapacitet
Max. borekapacitet i stål/træ/murværk
Service nr. batteri
Kapacitet
Vægt (uden batteri)
Spænding
Ubelastet hastighed
Maks. vridmoment
Patronkapacitet
Max. borekapacitet i stål/træ/murværk
Service nr. batteri
Kapacitet
Vægt (uden batteri)
Lader
Spænding
Opladningstid (ca.)
Hvis et Black & Decker produkt går i stykker på
grund af materiel skade og/eller fabrikationsfejl eller
på anden måde ikke fungerer i overensstemmelse
med specifikationen, inden for 24 måneder fra
købsdatoen, påtager Black & Decker sig at
reparere eller ombytte produktet med mindst
muligt besvær for kunden.
Garantien gælder ikke for fejl og mangler, der er
sket i forbindelse med:
normal slitage
x
uheldige følger efter unormal anvendelse af
x
værktøjet
overbelastning, hærværk eller overdrevent
x
intensivt brug af værktøjet
ulykkeshændelse
x
Garantien gælder ikke hvis reparationer er udført
af nogen anden end et autoriseret Black & Decker
værksted.
HP126FSC
V
12
DC
-1
min
0-400/0-1.200
Nm 20,2
mm 10
mm 10/25/-
A12F
Ah 1,5
kg 1,3
HP146F2K
V
14,4
DC
min
-1
0-300/0-1.100
Nm 22,1
mm 10
mm 10/30/-
A1714
Ah 1,7
kg 1,3
V
230
AC
t 1
D A N S K
HP126F2K
HP128F2K
12
12
0-400/0-1.200
0-400/0-1.200
20,2
20,2
10
10
10/25/-
10/25/12
A1712
A1712
1,7
1,7
1,3
1,2
HP148F2K
HP188F2K
14,4
18
0-300/0-1.100
0-500/0-1.600
22,1
29,4
13
13
13/30/12
13/35/15
A1714
A1718
1,7
1,7
1,4
1,4
83

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k