Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 43

Hide thumbs

Advertisement

Het schroefbit kan tijdens het boren in de spindel
worden gelaten. Op dezelfde manier kunt u ook
boren met een zeskantschacht in de spindel
aanbrengen.
Om de boorhouder (4) te verwijderen, houdt u
x
de lippen (18) ingedrukt en trekt de
boorhouder van de spindel (19).
Breng een schroefbit (20) aan door het zoals
x
afgebeeld in de spindel (19) te drukken.
Om het schroefbit te verwijderen, trekt u de
ring (21) naar achteren en trekt het schroefbit
uit de spindel.
Om de boorhouder weer aan te brengen,
x
drukt u hem op de spindel tot hij stevig vastzit.
Vergewis u er altijd van dat de
boorhouder naar behoren is aangebracht.
HP188F2 - Aanbrengen van de zijhandgreep
(fig. A)
Draai de zijhandgreep (8) linksom om hem los
x
te maken.
Schuif de zijhandgreep over de boorhouder en
x
op de behuizing.
Maak de zijhandgreep vast door hem rechtsom
x
te draaien.
GEBRUIK
Laat de machine op eigen tempo werken.
Niet overbelasten.
Opladen van de accu (fig. E)
De accu moet worden opgeladen voor het eerste
gebruik alsmede zodra hij niet meer genoeg
energie levert voor werkzaamheden die eerder
moeiteloos konden worden verricht. Een nieuwe
accu, of een accu die gedurende lange tijd niet
gebruikt is, zal pas optimaal werken na ongeveer
vijf cycli van volledig opladen en volledig
ontladen. Tijdens het opladen kan de accu warm
aanvoelen. Dit is normaal en duidt niet op een
defect.
Laad de accu niet op bij omgevings-
temperaturen onder 4 °C of boven 40 °C.
Aanbevolen oplaadtemperatuur: ca. 24 °C.
N E D E R L A N D S
Bij normaal gebruik zal een oplaadperiode van
60 minuten voldoende zijn voor de meeste
toepassingen. Een verdere oplading tot
90 minuten zal echter, afhankelijk van de toestand
van de accu en de oplaadomstandigheden,
de gebruikstijd sterk verlengen.
Om de accu (9) op te laden, haalt u deze uit de
x
machine en steekt hem in de oplader (11).
De accu past slechts op één manier in de
oplader. Niet forceren. Verzeker u ervan dat de
accu volledig in de oplader is geplaatst.
Steek de stekker van de oplader in het
x
stopcontact.
Controleer of de rode oplaadindicator (12)
x
brandt. Als de groene indicator einde
oplaadtijd (13) brandt, is de accu te heet en
kan deze niet worden opgeladen. Indien dit
gebeurt, haalt u de accu uit de oplader en laat
hem ongeveer 1 uur afkoelen voordat u de
accu terugplaatst.
Na ongeveer 1 uur opladen dooft de rode
oplaadindicator (12) en gaat de groene indicator
einde oplaadtijd (13) branden. De accu is nu
volledig opgeladen.
Verwijder de accu uit de oplader.
x
HP128F2/HP148F2/HP188F2 - De staat van
de accu controleren (fig. F)
Deze machine is voorzien van een ladingsindicator,
waarmee u de staat van de accu kunt controleren.
Druk de knop (22) in en houdt deze ingedrukt.
x
Kijk hoeveel lampjes (23) er branden:
x
1 lampje
2 lampjes
3 lampjes
Selecteren van de draairichting (fig. G)
Kies voor boren en schroeven indraaien de
draairichting rechtsom (met de klok mee).
Kies voor schroeven losdraaien of voor het
verwijderen van een vastgelopen boor de
draairichting linksom (tegen de klok in).
Om de draairichting rechtsom te selecteren,
x
drukt u de links/rechts-schuif (2) naar links.
Om de draairichting linksom te selecteren,
x
drukt u de links/rechts-schuif (2) naar rechts.
Acculading
laag
half
vol
43

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k