Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 74

Hide thumbs

Advertisement

N O R S K
Lad ikke batteriet hvis lufttemperaturen er
under 4 °C eller over 40 °C.
Anbefalt ladingstemperatur: ca. 24 °C.
Etter normal bruk vil en oppladingstid på 60 minutter
gi nok strøm til de fleste bruksområder. Lengre
ladetid på opptil 90 minutter kan øke brukstiden
betydelig, avhengig av batteriet og ladingen.
Du lader batteriet (9) ved å ta det ut av
x
verktøyet og sette det inn i laderen (11). Det er
bare en måte å plasserere batteriet inn
i laderen på .
Ikke bruk makt. Pass på at batteriet ligger
ordentlig på plass i laderen.
Sett laderens kontakt i vegguttaket.
x
Sjekk om den røde ladeindikatoren (12) lyser.
x
Hvis den grønne ladeindikatoren (13) lyser i
stedet, er batteriet for varmt og kan ikke lades.
Hvis dette skjer, tar du batteriet ut av laderen,
lar det avkjøles i 1 time og setter det inn igjen.
Etter ca. 1 times lading, vil den røde ladeindikatoren
(12) slukke og den grønne ladeindikatoren (13) lyser.
Batteriet er nå ferdig oppladet.
Ta batteriet ut av laderen.
x
HP128F2/HP148F2/HP188F2 -
Kontroll av batteriladingen (fig. F)
Dette verktøyet er utstyrt med en indikator for
batterilading, som kan brukes til å sjekke
tilstanden til batteriet.
Hold knappen (22) nede.
x
Se etter hvor mange av lampene (23) som lyser:
x
1 lampe
2 lamper
3 lamper
Høyre-/venstregange (fig. G)
Til boring og isetting av skruer skal verktøyet
rotere forover (med klokken). For å løsne skruer
eller fjerne et blokkert bor bruker du rotasjon
bakover (mot klokken).
For å velge rotasjon forover trykker du bryteren
x
for høyre-/venstregange (2) mot venstre.
For å velge rotasjon bakover trykker du
x
bryteren for høyre-/venstregange (2) mot høyre.
74
x
Valg av funksjon eller vrimoment (fig. H)
Dette verktøyet er utstyrt med en justering for valg
av funksjon og for innstilling av vrimomentet for
isetting av skruer. Store skruer og harde materialer
krever en høyere innstilling av vrimomentet enn
små skruer og myke materialer. Justeringen har en
lang rekke innstillinger som passer til ditt bruk.
x
x
x
Girvelger (fig. I)
x
x
Batterilading
lav
middels
Boring og skruing (fig. A)
høy
x
x
x
For å låse verktøyet stiller du bryteren for
høyre-/venstregange i midtstilling.
For boring i tre, metall og plast stiller du
justeringen (3) inn på boreposisjon ved å sette
symbolet
på linje med merket (24).
HP148F2/HP188F2:
For boring i mur stiller du justeringen inn (3) på
slagborposisjon ved å sette symbolet
linje med merket (24).
For skruing stilles justeringen på den ønskede
innstillingen. Hvis du ikke kjenner den egnede
innstillingen, gjør du slik:
Sett justeringen (3) på det laveste vrimomentet.
x
Stram den første skruen.
x
Hvis koplingen frigjøres før det ønskete
x
resultatet er oppnådd, øker du innstillingen
på justeringen og fortsetter å stramme
skruen. Gjenta dette til du har oppnådd den
korrekte innstillingen. Bruk denne
innstillingen for de resterende skruene.
For boring i stål og for skruarbeider skyver du
girvelgeren (5) fremover (1. gir).
For boring i andre materialer enn stål skyver du
girvelgeren (5) bakover (2. gir).
Velg rotasjon forover eller bakover med
bryteren (2).
For å starte verktøyet på trykker du inn
strømbryteren (1). Verktøyets hastighet er
avhengig av hvor langt inn du trykker
strømbryteren.
Slipp strømbryteren for å stanse verktøyet.

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k