Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 75

Hide thumbs

Advertisement

Råd for optimalt resultat
Boring
Boret skal trykkes lett og rett ned på
x
arbeidsstykket.
Like før boret bryter igjennom på den andre
x
siden av arbeidsstykket, slipper du trykket litt.
Bruk en trebit under arbeidsstykket for å unngå
x
splintring.
Bruk et flatbor/spiralbor når du skal bore hull
x
med stor diameter i tre.
Bruk HSS-bor når du borer i metall.
x
Bruk betongbor når du borer i mur.
x
Bruk smøremiddel når du borer i metall
x
utenom støpejern og messing.
For bedre presisjon: lag en fordypning med en
x
kjørner i midten av hullet som skal bores.
Skruing
Bruk alltid riktig type og størrelse på bitsen.
x
Hvis det er vanskelig å stramme skruene, kan
x
du forsøke å bruke litt flytende vaskemiddel
eller såpe som smøremiddel.
Tekniske data
Spenning
Hastighet ubelastet
Maks. dreiemoment
Chuck-kapasitet
Maks. borekap. i stål/tre/mur
Servicenr. batteri
Kapasitet
Vekt (uten batteri)
Spenning
Hastighet ubelastet
Maks. dreiemoment
Chuck-kapasitet
Maks. borekap. i stål/tre/mur
Servicenr. batteri
Kapasitet
Vekt (uten batteri)
Lader
Spenning
Ladetid, ca
Hold alltid verktøyet og bitsen i rett linje med
x
skruen.
VEDLIKEHOLD
Ditt Black & Decker verktøy har blitt utformet for å
være i drift over en lang periode med et minimum
av vedlikeholdelse. Ved riktig vedlikehold og
regelmessig rengjøring beholder verktøyet sin
prestasjon.
Laderen din behøver ikke annet vedlikehold enn at
du tørker over den med jevne mellomrom.
Før det utføres noen form for vedlikehold
av verktøyet, må batteriet tas ut.
Trekk ut kontakten når laderen skal gjøres ren.
x
Rengjør ventilasjonsåpningene på verktøyet og
x
laderen regelmessig med en myk børste eller
en tørr klut.
Rengjør kåpen regelmessig med en fuktig klut.
x
Bruke ikke etsende eller løsemiddelbaserte
rengjøringsmidler.
Åpne opp chucken regelmessig, og slå lett på
x
den for å fjerne eventuelt støv fra innsiden.
HP126FSC
V
12
DC
-1
min
0-400/0-1.200
Nm 20,2
mm 10
mm 10/25/-
A12F
Ah 1,5
kg 1,3
HP146F2K
V
14,4
DC
min
-1
0-300/0-1.100
Nm 22,1
mm 10
mm 10/30/-
A1714
Ah 1,7
kg 1,3
V
230
AC
timer 1
N O R S K
HP126F2K
HP128F2K
12
12
0-400/0-1.200
0-400/0-1.200
20,2
20,2
10
10
10/25/-
10/25/12
A1712
A1712
1,7
1,7
1,3
1,2
HP148F2K
HP188F2K
14,4
18
0-300/0-1.100
0-500/0-1.600
22,1
29,4
13
13
13/30/12
13/35/15
A1714
A1718
1,7
1,7
1,4
1,4
75

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k