Download Print this page

Black & Decker HP126F2K Instructions Manual page 46

Hide thumbs

Advertisement

N E D E R L A N D S
Mocht uw Black & Decker product binnen
24 maanden na datum van aankoop defect raken
tengevolge van materiaal- of constructiefouten,
dan garanderen wij de kosteloze vervanging van
defecte onderdelen, de reparatie van het product
of de vervanging van het product, tenzij:
Het product is gebruikt voor
x
handelsdoeleinden, professionele
toepassingen of verhuurdoeleinden;
Het product onoordeelkundig is gebruikt;
x
Het product is beschadigd door invloeden van
x
buitenaf of door een ongeval;
Reparaties zijn uitgevoerd door anderen dan
x
onze servicecentra of Black & Decker personeel.
Om een beroep op de garantie te doen, dient u
een aankoopbewijs te overhandigen aan de
verkoper of een van onze servicecentra. U kunt het
adres van het dichtstbijzijnde servicecentrum
opvragen via de adressen op de achterzijde van
deze handleiding. U kunt ook een lijst van onze
servicecentra en meer informatie m.b.t. onze
klantenservice vinden op het volgende Internet-
adres: www.2helpU.com
Meld u aan op onze website
www.blackanddecker.nl om te worden
geïnformeerd over nieuwe producten en speciale
aanbiedingen. Verdere informatie over het merk
Black & Decker en onze producten vindt u op
www.blackanddecker.nl
46

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hp126fscHp128f2kHp146f2kHp148f2kHp188f2k